Bảo lãnh con sang Canada

Bảo lãnh con sang Canada

Green Visa chia sẻ đến Quý vị những kiến thức về bảo lãnh con ruột hoặc con riêng của vợ/chồng của công dân Canada/Thường trú nhân. Con chung giữa vợ…

Nhập cảnh Canada mùa COVID

Nhập cảnh Canada mùa COVID

Canada thắc chặt quy định nhập cảnh trong tình hình dịch bệnh Covid căng thẳng như hiện nay. Để nhập cảnh vào Canada bạn phải thuộc một trong những trường…