Tính điểm Express Entry Canada

Cách tính điểm Express Entry Canada

CRS là viết tắt của cụm từ “Comprehensive Ranking System”, dịch nôm na là “Hệ thống Xếp hạng Toàn diện”. Đây là hệ thống chấm điểm, xếp hạng dựa trên kết quả tổng thể để từ đó lựa chọn ra những ứng viên sáng giá và phù hợp nhất cho các chương trình nhập cư kinh tế của Canada.

Sau nhiều năm chỉnh sửa, hệ thống này hiện nay không còn đánh giá phiến diện như thời kì đầu mà giờ đã trở nên công bằng và toàn diện hơn.

Trước khi tìm hiểu về cách tính điểm định cư Canada Express Entry, hãy đọc bài viết này để biết Express Entry là gì, cách thức vận hành ra sao.

Có 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội định cư của bạn:

 • Nhóm 1: Các yếu tố con người, tiếng Anh là Human Capital Factors: Độ tuổi, Trình độ học vấn, Khả năng Ngôn ngữ Đầu tiên, Khả năng Ngôn ngữ Thứ hai, Kinh nghiệm Làm việc tại Canada
 • Nhóm 2: Các yếu tố Kết hợp/Chuyển đổi, tiếng Anh là Skill Transferability Factors.
 • Nhóm 3: Các yếu tố Bổ sung, tiếng Anh là Additional Factors.

Nhóm 1: Các yếu tố con người (Human Capital Factors)

Độ tuổi, Trình độ học vấn, Khả năng ngôn ngữ đầu tiên, Khả năng ngôn ngữ thứ 2, Kinh nghiệm làm việc tại Canada

A. Độ tuổi

Bảng tính điểm sẽ bắt đầu tính từ 18 tuổi đến 45 tuổi. Điều này cho thấy rằng tuổi của bạn nằm từ 18t đến 30t thì sẽ là một lợi thế vì trong giai đoạn này, sức khỏe của bạn sẽ cho phép bạn làm việc với năng suất cao nhưng từ 45 tuổi trở đi, bạn sẽ không còn được cộng điểm nữa.

Như vậy, nếu các bạn đang nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30 thì đây chính là thời điểm phù hợp nhất để các bạn lập hồ sơ định cư tại Canada. Hệ thống chấm điểm CRS cho điểm rất hào phóng đối với các ứng viên đang nằm trong độ tuổi sung mãn này. Thật vậy, các ứng viên cá nhân có thể được cộng thêm đến 110 điểm nếu nằm trong độ tuổi từ 20 đến 29. Đối với các ứng viên apply cùng vợ chồng hoặc bạn đời cũng có thể nhận 100 tối đa điểm.

Cụ thể các bạn hãy xem ở bảng sau:

Độ tuổiĐương đơn có vợ/chồng(tối đa 100 điểm)Đương đơn độc thân(tối đa 110 điểm)
18 tuổi9099
19 tuổi95105
20 – 29 tuổi100110
30 tuổi95105
31 tuổi9099
32 tuổi8594
33 tuổi8088
34 tuổi7583
35 tuổi7077
36 tuổi6572
37 tuổi6066
38 tuổi5561
39 tuổi5055
40 tuổi4550
41 tuổi3539
42 tuổi2528
43 tuổi1517
44 tuổi56
45 tuổi trở lên00

Như các bạn có thể thấy, ngay cả khi ở sau tuổi 30, các bạn vẫn có một số lợi thế nhất định khi apply lên Express Entry. Tuy nhiên từ tuổi 45 trở đi, Canada đã không còn giữ nguyên các ưu đãi này cho bạn nữa mà đưa các lợi ích này về 0. Điều này khiến cho bạn phải phụ thuộc vào các yếu tố tiếp theo.

B. Trình độ học vấn

Đây là chương trình nhập cư vì mục đích kinh tế nên Chính phủ Canada rất coi trọng các ứng viên có trình độ học vấn cao. Các mốc đánh giá được áp dụng cho các chương trình hay khóa học có trình độ từ sau bậc học phổ thông. Tổng điểm mà các bạn có thể hưởng từ yếu tố học vấn tối đa có thể lên tới 150 điểm, đương đơn có trình độ học vấn càng cao càng tốt như có 2 bằng đại học / thạc sỹ / tiến sỹ. 

Bằng cấp/chứng chỉĐương đơn có vợ/chồng(tối đa 140 điểm)Đương đơn độc thân(tối đa 150 điểm)
Bằng trung học2830
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm)8490
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm)9198
Bằng cử nhân hoặc khóa học từ 3 năm trở lên112120
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp trở lên (trong đó phải có 1 chứng chỉ/bằng cấp khóa học 3 năm)119128
Thạc sỹ126135
Tiến sĩ140150

C. Khả năng ngôn ngữ thứ 1 và khả năng ngôn ngữ thứ 2

Chính phủ Canada cho sử dụng song ngữ nên đương đơn có khả năng 2 thứ tiếng là một lợi thế cho hồ sơ của mình. 

*** Khả năng ngôn ngữ thứ nhất: 

Cũng như các bài kiểm tra ngôn ngữ toàn diện khác, điểm của hệ thống chấm điểm CRS được xét trên cả 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Các ứng viên có thể nhận được tổng 136 điểm.

Canadian Language BenchmarksĐương đơn có vợ/chồng(tối đa 128 điểm)Đương đơn độc thân(tối đa 136 điểm)
< CLB 400
CLB 566
CLB 689
CLB 71617
CLB 82223
CLB 92931
CLB 10 trở lên3234

***Khả năng ngôn ngữ thứ hai:

Cũng giống như Khả năng Ngôn ngữ Thứ nhất, điểm của đề mục này cũng được đưa ra xem xét cho cả 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Và cũng vì Canada là quốc gia song ngữ, sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là Tiếng Anh và Tiếng Pháp nên điểm của chỉ tiêu chỉ được dùng để áp dụng cho hai loại ngoại ngữ này.

Nếu bạn đã apply Tiếng Anh làm Ngôn ngữ Thứ nhất, bạn chỉ có thể sử dụng Tiếng Pháp để xét điểm cho chỉ tiêu thứ hai, và ngược lại. Các ứng viên cá nhân tối đa có thể đạt được 24 điểm. Trong khi đó, các ứng viên ứng tuyển với vợ chồng hoặc bạn đời tối đa có thể đạt được 22 điểm. Tuy nhiên, vợ chồng hoặc bạn đời của ứng viên đó chỉ được đánh giá dựa trên ngôn ngữ đầu tiên của họ. Chỉ tiêu này không đem lại lợi ích gì cho họ.

Cũng giống như Khả năng Ngôn ngữ Thứ nhất, điểm của đề mục này cũng được đưa ra xem xét cho cả 04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Và cũng vì Canada là quốc gia song ngữ, sử dụng hai ngôn ngữ chính thức là Tiếng Anh và Tiếng Pháp nên điểm của chỉ tiêu chỉ được dùng để áp dụng cho hai loại ngoại ngữ này.

Canadian Language BenchmarksĐương đơn có vợ/chồng(tối đa 22 điểm)Đương đơn độc thân(tối đa 24 điểm)
< CLB 400
CLB 5 hoặc 611
CLB 7 hoặc 833
CLB 9 trở lên66

D. Kinh nghiệm làm việc

Đây là mấu chốt quan trọng để có thể nâng cao điểm số của bạn . Số điểm mà các bạn được cộng dành cho chỉ tiêu này tăng dần theo số lượng năm mà các bạn làm việc tại Canada. Tuy nhiên các bạn chỉ được tăng điểm cho tối đa 5 năm kinh nghiệm. Từ sau năm thứ 5 đổ đi, điểm số cao nhất dừng lại tại mốc 80 cho các ứng viên.

Số năm kinh nghiệm làm việc tại CanadaĐương đơn có vợ/chồng( tối đa 70 điểm)Đương đơn độc thân(tối đa 80 điểm)
< 1 năm00
1 năm3540
2 năm4653
3 năm5664
4 năm6372
5 năm trở lên7080

Nhóm 2: Các yếu tố Kết hợp/Chuyển đổi (Skill Transferability Factors)

Các ứng viên đạt điểm xuất sắc trong các yếu tố thuộc nhóm 1 còn có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn so với các ứng viên chỉ giỏi 1 hoặc 2 đề mục kể trên. Sự khác biệt này không chỉ đến từ tổng điểm đã được chỉ rõ mà còn đến từ điểm của nhóm 2 này, đó chính là Các yếu tố kết hợp/chuyển đổi.

Điểm số của mục này được dành cho các ứng viên đạt điểm cao của ít nhất 02 yếu tố nhóm 1 trở lên. Điểm cộng hưởng của hai kỹ năng có thể lên đến 50 điểm. Điểm cộng hưởng của năm kĩ năng tối đa được 100 điểm.

Yếu tố này chỉ được áp dụng cho ứng viên chính (prime applicant) chứ không áp dụng cho vợ chồng hoặc bạn đời ứng tuyển cùng kể cả khi những ứng viên này có đủ điều kiện phù hợp.

A. Trình độ học vấn và Kinh nghiệm Làm việc tại Canada

Bằng cấp/chứng chỉĐiểm
Bằng trung học2
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada (khóa học 1 năm)6
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary Canada trở lên (chương trình đào tạo 2 năm)7
Bằng cử nhân hoặc khóa học từ 3 năm trở lên8
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp trở lên (trong đó phải có 1 chứng chỉ/bằng cấp khóa học 3 năm)9
Thạc sỹ10
Tiến sĩ10

B. Khả năng ngoại ngữ

CLB cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viếtĐiểm
< CLB 40
CLB 5 hoặc 61
CLB 7 hoặc 83
CLB 9 trở lên5

C. Kinh nghiệm làm việc theo bằng cấp

Có khả năng ngoại ngữ CLB 7 trở lên và có bằng cấp/chứng chỉCLB 7 – CLB 9Từ CLB 9 trở lên
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary (khóa học 1 năm)1325
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary trở lên và ít nhất 1 chứng chỉ/bằng cấp từ chương trình đào tạo từ 3 năm trở lên2550
Có bằng/chứng chỉ post-secondary và số năm kinh nghiệm làm việc tại Canada1 năm kinh nghiệm làm việc tại CAD2 năm kinh nghiệm tại CAD
Có chứng chỉ/bằng cấp post-secondary (khóa học 1 năm)1325
Có 2 chứng chỉ/bằng cấp post-secondary trở lên và ít nhất 1 chứng chỉ/bằng cấp từ chương trình đào tạo từ 3 năm trở lên2550

D. Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada

Kinh nghiệm làm việc ngoài nước CanadaCLB 7 – CLB 9CLB 9 trở lên
1 – 2 năm kinh nghiệm1325
Từ 3 năm trở lên2550
Kinh nghiệm làm việc ngoài Canada1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada2 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada
1 – 2 năm1325
3 năm trở lên2550

Nhóm 3: Các yếu tố bổ sung (Additional Factors)

Khi các bạn nghe thấy người khác đề cập đến các nhóm nghề dễ định cư thì nhiều người chỉ nghĩ rằng đó là những nhóm ngành dễ xin việc hay nhóm ngành được ưu tiên xét duyệt ở lại. Nhưng ít người biết rằng các ngành nghề này cũng ảnh hưởng trực tiếp lên tổng điểm profile Express Entry của bạn. Tổng điểm tối đa cho các yếu tố bổ sung của các ứng viên là 600 điểm

Các yếu tốĐiểm
Đề cử của tỉnh nhận được từ Chương trình đề cử tỉnh bang liên kết ới Express Entry600
Lời mời làm việc có giá trị tại vị trí Quản lý Cấp cao trong nhóm Major Group 00 trong bảng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC)200
Lời mời làm việc có giá trị trong các nhóm nghề nghiệp khác (NOC 0, A hoặc B)50
Hoàn thành chương trình học (1 năm hoặc 2 năm) tại Canada15
Hoàn tất chương trình ba năm/học Master/bằng “entry to practice” hoặc Tiến sĩ (PhD) tại Canada30
Khả năng tiếng Pháp CLB 7 hoặc cao hơn và khả năng tiếng Anh CLB 4 hoặc thấp hơn (hoặc không có chứng chỉ tiếng Anh)15
Khả năng Tiếng Pháp CLB 7 hoặc cao hơn và khả năng tiếng Anh CLB 5 hoặc cao hơn30
Anh chị em ở Canada (*)15

Lưu ý: Ứng viên có anh/ chị/ em ở Canada có thể được hưởng 15 điểm nếu anh/ chị/ em đó là công dân Canada hoặc thường trú nhân và ít nhất 18 tuổi, và ứng viên chỉ được hưởng tối đa 15 điểm theo yếu tố này; thí sinh có nhiều anh/chị/em ở Canada sẽ được hưởng tổng 15 điểm, chứ không phải 15 điểm cho mỗi người anh/chị/em.

Những điểm này cũng có thể được trao cho ứng viên nếu vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng ký kết hôn của ứng viên có anh/chị/em ruột ở Canada. Ứng viên hoặc vợ/chồng hoặc người phối ngẫu không đăng ký kết hôn có mẹ và/hoặc cha với anh/chị/em ruột ở Canada. Mối quan hệ này có thể thông qua huyết thống, nhận con nuôi, kết hôn hoặc phối ngẫu không đăng ký kết hôn.

Làm sao để tính điểm CRS của bạn?

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã tạo sẵn trang web sau để tính điểm Express Entry của bạn. Truy cập địa chỉ và trả lời các câu hỏi, trả lời xong bạn sẽ biết được số điểm CRS của mình bao nhiêu:

https://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/crs-tool.asp

Tóm lại, nếu bạn có bất kỳ các câu hỏi nào về chương trình Express Entry nói riêng và các chương trình định cư Canada nói chung, hãy đặt câu hỏi ở bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp chúng tôi để nhận được câu trả lời.

Canada trở thành điểm đến hấp dẫn của người Việt Nam bởi kế hoạch thu nhận 1,2 triệu dân nhập cư trong 3 năm 2021 – 2023. Còn chờ gì nữa, Canada ở không xa!

Rate this post

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi Ms Jane

  +84902062626

  08h00 - 20h00 hàng ngày (GMT+7)

  Zalo Green Visa

  Ngoài giờ hotline trên, Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới hoặc nhắn tin qua FB Messenger, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc kế tiếp.

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments