Bảo lãnh cha mẹ định cư Canada

Bảo lãnh cha mẹ định cư Canada

Công dân Canada hoặc thường trú nhân Canada có thể bảo lãnh cha mẹ/ ông bà từ Việt Nam sang Canada định cư.

Để đơn giản, trong phần còn lại của bài viết chúng tôi chỉ nói “cha mẹ” thay cho “ông bà, cha mẹ”.

Người bảo lãnh cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định để đứng đơn bảo lãnh cha mẹ.

Những điều lưu ý về diện bảo lãnh cha mẹ sang Canada

Giới hạn số lượng hằng năm

Diện con bảo lãnh cha mẹ sang Canada bị giới hạn số lượng. Nếu bạn muốn bảo lãnh cha mẹ, bạn phải đăng ký vào danh sách chờ, đợi IRCC bốc thăm, và nhận thư mời nộp đơn nếu may mắn.

Mỗi năm IRCC công bố nhận số lượng đơn bảo lãnh diện cha mẹ nhất định:

Năm20202021
Số lượng10.000 đơn30.000 đơn

Bạn có 60 ngày để hoàn tất đơn bảo lãnh sau khi nhận được thư mời nộp đơn. Nếu case của bạn không được gọi, bạn sẽ tiếp tục nằm trong danh sách chờ bốc thăm lần sau.

Chứng minh mối quan hệ

Người bảo lãnh cần chứng minh mối quan hệ ruột thịt với người được bảo lãnh. Tức là chứng minh mối quan hệ mẹ – con, cha – con.

Việc chứng minh này thông qua các giấy tờ do Việt Nam cấp có tên cha mẹ và con cái như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ,…

Chứng minh thu nhập bảo trợ tài chính

Người đứng ra bảo lãnh – công dân hoặc thường trú nhân Canada – đủ điều kiện thu nhập 3 năm gần nhất.

Trong trường hợp người đứng ra bảo lãnh không đủ điều kiện tài chính, cần phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ phải là vợ/chồng hoặc partner với người bảo lãnh.

Người đứng đơn bảo lãnh phía Canada

Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư Canada

 • 18 tuổi trở lên sống ở Canada có quốc tịch Canada hoặc PR.
 • Đủ khả năng tài chính bảo trợ và cung cấp đầy đủ bằng chứng về thu nhập.

Người bảo lãnh ký đơn thỏa thuận bảo trợ:

 • Cam kết bảo trợ tài chính cho người được bảo trợ trong vòng 20 năm từ khi họ trở thành thường trú nhân.
 • Hoàn trả những trợ cấp mà người được bảo lãnh nhận từ chính phủ trong khoảng thời gian đó.
 • Cung cấp nhu cầu căn bản cho người được bảo lãnh
 • Người được bảo lãnh sẽ làm hết sức để hỗ trợ bản thân và gia đình họ.

Nếu người bảo lãnh ở Québec:

 • Phải đáp ứng yêu cầu của tỉnh bang Québec sau khi đơn bảo lãnh được chấp thuận. Người bảo lãnh cần ký vào đơn cam kết, ràng buộc người bảo lãnh với người được bảo lãnh và Chính phủ Québec.

Bảo trợ tài chính bảo lãnh cha mẹ

Các tỉnh bang

 • Chứng minh thu nhập đủ cung cấp các yêu cầu cơ bản cho các thành viên gia đình của bạn ở Canada cũng như những người được bạn bảo lãnh. Nếu thu nhập không đủ bạn có thể tìm người đồng bảo trợ.
 • Bằng chứng thu nhập đủ bảo trợ cho ba mẹ/ông bà gồm thuế ba năm 2020, 2019, 2018. Năm 2020 có thể cung cấp sau. Do ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19, yêu cầu thu nhập cho năm thuế 2020 đã được giảm xuống 30%.
 • Ngoài ra, người bảo lãnh sẽ có thể tính những lợi ích này trong tính toán thu nhập của họ cho thuế 2020 như:
 • Quyền lợi Bảo hiểm Việc làm thông thường (thay vì chỉ các quyền lợi Bảo hiểm Việc làm đặc biệt) 
 • Bất kỳ Quyền lợi Ứng phó Khẩn cấp nào của Canada được ban hành theo Đạo luật Bảo hiểm Việc làm hoặc Đạo luật phúc lợi ứng phó khẩn cấp của Canada 
 • Các lợi ích tạm thời khác liên quan đến COVID-19 miễn là không thuộc các chương trình trợ giúp xã hội của tỉnh

Bảng tính thu nhập đóng thuế trong 3 năm gần nhất cho người bảo lãnh nộp đơn vào năm 2021

Tổng số người được bảo lãnh202020192018
2 người$32,899$41,007$40,445
3 người$40,445$50,414$49,641
4 người$49,106$61,209$60,271
5 người$55,695$69,42368,358
6 người$62,814$78,296$77,095
7 người$69,935$87,172$85,835
Trên 7 người, mỗi người cộng thêm $7,121$8,876$8,740

Québec

Bạn phải chứng minh rằng bạn đã có đủ nguồn lực tài chính để sử dụng trong mười hai tháng qua và bạn sẽ tiếp tục có những nguồn lực đó trong suốt thời gian thực hiện cam kết. Việc đánh giá có tính đến các yếu tố sau:

 • Thu nhập của bạn và của vợ / chồng bạn, nếu họ ký thỏa thuận tài trợ với bạn
 • Thu nhập cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của đơn vị gia đình bạn
 • Thu nhập cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người mà bạn muốn tài trợ và, nếu có, các thành viên gia đình của họ, cho dù họ có đi cùng với người được tài trợ hay không
 • Nếu bạn đã tài trợ cho ai đó và cam kết của bạn vẫn còn hiệu lực, các nhu cầu cơ bản của những người được bảo lãnh trước đó.
 • Tổng thu nhập hàng năm cần thiết cho người bảo lãnh cho tổng thu nhập được thiết lập trong Bảng 1 và thu nhập được thiết lập trong Bảng 2. Những thu nhập này được lập theo mỗi năm. 

Bảng số liệu này có giá trị từ 1/1/2021 -31/12/2021

Bảng 1: Thu nhập tối thiểu của người bảo lãnh đáp ứng nhu cầu căn bản của gia đình 

Số lượng thành viên trong gia đìnhThu nhập tối thiểu
1$24,602
2$33,209
3$41,001
4$47,156
5$52,482
Từ người thứ 6, cứ 1 người cộng thêm:$5,326

Bảng 2: Thu nhập thêm của người bảo lãnh để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người được bảo lãnh và các thành viên trong gia đình của người được bảo lãnh

Số lượng người 18 tuổi trở lên Số lượng người dưới 18 tuổi Thu nhập thêm của người bảo lãnh
0 1 $8,515
0 2 $13,496
Thu nhập hàng năm tăng thêm $4,500 cho mỗi người dưới 18 tuổi
Số lượng người 18 tuổi trở lên Số lượng người dưới 18 tuổi  Thu nhập thêm của người bảo lãnh
1   $17,994
1 1 $24,177
1 2 $27,300
Thu nhập hàng năm tăng thêm   $3,121 cho mỗi người dưới 18 tuổi
Số lượng người 18 tuổi trở lên Số lượng người dưới 18 tuổi  Thu nhập thêm của người bảo lãnh
2   $26,388
2 1 $29,560
2 2 $31,912
Tổng thu nhập hàng năm tăng thêm $2,342 cho mỗi người phụ thuộc kèm thêm

Đồng bảo trợ tài chính

Thông thường người đứng đơn bảo lãnh cũng là người bảo trợ tài chính. Tuy nhiên trong một số trường hợp người đứng đơn bảo lãnh không đủ tài chính để bảo trợ, khi đó họ phải có người đồng bảo trợ tài chính.

Luật di trú Canada quy định người đồng bảo trợ có thể là vợ chồng hoặc common-law partner – người sống chung như vợ chồng trong thời gian ít nhất 1 năm.

Người bảo lãnh và đồng bảo trợ phải cung cấp bằng chứng thu nhập trong thời gian 3 năm gần nhất.

Nếu ở Québec người đồng bảo trợ cần đáp ứng yêu cầu riêng của tỉnh bang Québec. Người đồng bảo trợ phải: 

 • Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện giống như người bảo lãnh.
 • Đồng ý đồng ký cam kết
 • Đồng ý chịu trách nhiệm về các yêu cầu cơ bản của người mà họ muốn bảo lãnh và các thành viên gia đình của họ trong thời gian hiệu lực của cam kết

Người được bảo lãnh và người phụ thuộc phía Việt Nam

 • Ba mẹ hoặc ông bà ruột hoặc nuôi
 • Bạn có thể tài trợ cho nhiều hơn 1 người nếu đáp ứng được yêu cầu thu nhập
 • Trường hợp ly hôn hoặc ly thân, bạn có thể bảo lãnh vợ / chồng của cha mẹ và ông bà của bạn 
 • Trong đơn đăng ký, bạn chỉ có thể bao gồm anh chị em của mình, hoặc anh chị em cùng cha khác mẹ, nếu họ đủ tiêu chuẩn là trẻ em phụ thuộc, dưới 22 tuổi và độc thân. K có chồng vơ/ partner 
 • Để đủ điều kiện là trẻ em phụ thuộc khi nộp đơn xin thường trú tạm thời hoặc thường trú tại Canada, con bạn phải nằm trong giới hạn độ tuổi và đáp ứng các yêu cầu của trẻ em phụ thuộc. Con dưới 22 tuổi và độc thân hoặc trên 22 nhưng còn phụ thuộc vào tài chính cha mẹ do những vấn đề về tâm thần hoặc thể chất. Thay đổi này áp dụng cho tất cả các đơn đăng ký mới nhận được vào hoặc sau ngày 24 tháng 10 năm 2017. Nếu bạn là công dân Canada, con bạn có thể đã là công dân Canada, ngay cả khi con bạn sinh ra bên ngoài Canada. Nếu bạn là công dân Canada, người Ấn Độ đã đăng ký hoặc thường trú nhân, bạn có thể đủ điều kiện để bảo lãnh cho con mình nếu chúng chưa phải là công dân Canada. 

Nếu không bảo lãnh được ba mẹ/ông bà diện định cư bạn có thể làm super visa cho cha mẹ đến Canada, visa này có hạn lưu trú ở Canada lên đến 2 năm.

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi Ms Jane

  +84902062626

  08h00 - 20h00 hàng ngày (GMT+7)

  Zalo Green Visa

  Ngoài giờ hotline trên, Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới hoặc nhắn tin qua FB Messenger, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc kế tiếp.

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  2 Comments
  oldest
  newest most voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Đoàn thị phương Dung
  Đoàn thị phương Dung
  2 years ago

  Cần tư vấn vào lãnh diện võ chồng cô kết hôn và 2con hiện đang sống VN.