Nhập quốc tịch Mỹ

Điều kiện nhập quốc tịch Mỹ

Bạn có thể trở thành công dân Mỹ khi sinh hoặc thông qua nhập tịch. Hãy tìm hiểu điều kiện nhập quốc tịch Mỹ qua bài viết này.

Trở thành công dân Mỹ như thế nào? Bạn có thể trở thành công dân Mỹ (1) khi sinh hoặc (2) bằng cách qua nhập tịch.

1. Trở thành công dân Mỹ khi sinh

Ai sinh ra có quốc tịch Mỹ? Nhìn chung, một người có quốc Mỹ nếu được sinh ra ở Mỹ hoặc được sinh ra bởi công dân Mỹ:

(1) Nếu bạn sinh ra tại Mỹ:

Thông thường, bạn đã là công dân Mỹ khi sinh ra.

(2) Nếu bạn sinh ra ở nước ngoài có cả cha mẹ công dân Mỹ:

Nếu ít nhất một trong số cha mẹ của bạn đã sống ở Mỹ vào thời thời điểm nào đó, hầu hết trường hợp bạn là công dân Mỹ.

(3) Nếu bạn sinh ra ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ công dân Mỹ:

Bạn có thể là công dân Mỹ nếu những điều sau đây đúng:

 • Cha hoặc mẹ có quốc tịch Mỹ vào thời điểm bạn sinh
 • Cha mẹ công dân Mỹ sống ít nhất 5 năm trước khi bạn sinh ra; và
 • Ít nhất 2 trong 5 năm ở Mỹ sau khi cha hoặc mẹ công dân Mỹ đủ 14 tuổi

Khi bạn được sinh ra ở nước ngoài, lấy giấy khai sinh CRBA tại Lãnh sự quán đó là bằng chứng quốc tịch. Bạn cũng có thể nộp đơn xin passport Mỹ.

2. Trở thành công dân Mỹ bằng cách nhập quốc tịch

Có 2 cách để trở thành công dân Mỹ thông qua nhập quốc tịch:

 • Đơn N-600: Nếu bạn sinh ra bên ngoài Mỹ mà có cha hoặc mẹ công dân Mỹ; hoặc là bạn tự động trở thành công dân Mỹ sau khi sinh nhưng trước khi bạn 18 tuổi. Đơn N-600 dành cho những người con được sinh ra trước khi cha mẹ nhập quốc tịch. Nếu được sinh ra sau khi cha mẹ có quốc tịch thì làm thủ tục CRBA và passport Mỹ mà không làm giấy nhập tịch.
 • Đơn N-400: Bạn trên 18 tuổi và thi nhập quốc tịch. Từ lúc này chỉ nói về trường hợp nộp đơn thi quốc tịch Mỹ.

Bạn có thể trở thành công dân Mỹ thông qua thủ tục nhập quốc tịch, đơn N-400 “Application for Naturalization”.

Phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn, có những quy định khác nhau về thủ tục nhập tịch, nhìn chung đối với một người bình thường không tham gia quân đội:

 • Đủ 18 tuổi trở lên vào thời điểm nộp đơn nhập tịch.
 • Thường trú nhân đang giữ thẻ xanh 10 năm.
 • Thường trú liên tục tại Mỹ ít nhất 5 năm (Trừ trường hợp kết hôn với công dân Mỹ, chỉ cần 3 năm)
 • Trong 5 năm gần thời điểm nộp đơn, có mặt tại Mỹ ít nhất 30 tháng (Trừ trường hợp kết hôn với công dân Mỹ, cần ít nhất 18 tháng)
 • Sinh sống tại một tiểu bang tối thiểu 3 tháng trước khi nộp đơn.

Bạn có thể kiểm tra điều kiện nhập quốc tịch bằng cách trả lời các câu hỏi ở link sau đây:

https://www.uscis.gov/citizenship-resource-center/learn-about-citizenship/naturalization-eligibility

Trong thời gian được tính dùng để thi quốc tịch không có chuyến đi nào quá 1 năm.

Nhập quốc tịch Mỹ là gì? Nhập quốc tịch Mỹ là thuật ngữ thường dùng để chỉ cách thức mà một người không sinh ra tại Mỹ trở thành công dân Mỹ. Thuật ngữ nhập quốc tịch trong tiếng Anh gọi là naturalization.

Quy trình nhập quốc tịch Mỹ

Để nhập quốc tịch Mỹ bạn cần nộp đơn N-400 kèm theo các giấy tờ hướng dẫn từ USCIS. Các bước nhập quốc tịch Mỹ như sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ
 2. Hoàn tất đơn
 3. Lấy vấn tay
 4. Phỏng vấn
 5. Tuyên thệ

Thi quốc tịch Mỹ bằng tiếng Anh, ngoại trừ những trường hợp sau đây được phép thi bằng tiếng Việt:

 • Nếu bạn trên 50 tuổi và sống ở Mỹ ít nhất 20 năm kể từ khi trở thành thường trú nhân
 • Nếu bạn trên 55 tuổi và sống ở Mỹ ít nhất 15 năm kể từ khi trở thành thường trú nhân
 • Nếu bạn bệnh tật và bác sĩ đã ký đơn N-648 “Medical Certification for Disability Exceptions”

Quyền lợi và trách nhiệm công dân Mỹ

Quyền lợi

Hiến pháp và luật Mỹ cho công dân và thường trú nhân nhiều quyền lợi. Nhưng chỉ một số quyền sau dành cho công dân:

 • Bầu cử: Chỉ có công dân Mỹ mới được bầu cử liên bang. Trong một số bang quyền bầu uw chỉ dành cho công dân Mỹ.
 • Bảo lãnh gia đình đến Mỹ: Công dân Mỹ nhìn chung ưu tiên bảo lãnh gia đình
 • Nhập quốc tịch cho con sinh ở nước ngoài: Hầu hết trường hợp, con ính ra ở nước ngoài của công dân Mỹ tự động trơ thành công dân Mỹ.
 • Đi lại bằng hộ chiếu Mỹ: Hộ chiếu Mỹ được hỗ trợ từ chính phủ Mỹ khi ở nước ngoài
 • Làm việc liên bang: Hầu hết công việc trong chính phủ liên bang
 • Trở thành công chức được bầu: Nhiều văn phòng bầu cử yêu cầu công dân Mỹ.
 • Thể hiện tình yêu nước: Trở thành công dân Mỹ là cách thức thể hiện tình yêu đầu với đất nước.

Nghĩa vụ

Để trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn phải thực hiện Lời thề Trung thành. Lời thề bao gồm một số lời hứa bạn thực hiện khi bạn trở thành công dân Hoa Kỳ, bao gồm hứa sẽ:

 • Từ bỏ tất cả lòng trung thành trước đây với bất kỳ người nào khác quốc gia hoặc chủ quyền (Give up all prior allegiance to any other nation or sovereignty);
 • Thề trung thành với Hoa Kỳ (Swear allegiance to the United States);
 • Ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ; và (Support and defend the Constitution and the laws of the United States; and)
 • Phục vụ đất nước khi cần (Serve the country when required)

Công dân Mỹ có nhiều trách nhiệm khác với những trách nhiệm được đề cập trong Tuyên thệ. Công dân có trách nhiệm tham gia vào quá trình chính trị bằng cách đăng ký và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Phục vụ trong bồi thẩm đoàn là một trách nhiệm khác của quyền công dân. Cuối cùng, nước Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn khi tất cả công dân của họ tôn trọng các ý kiến, nền văn hóa, sắc tộc và tôn giáo khác nhau được tìm thấy ở đất nước này. Khoan dung cho những khác biệt cũng là một trách nhiệm của công dân.

Khi bạn quyết định trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn nên sẵn sàng thực hiện các trách nhiệm của quốc tịch. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tôn trọng và tôn trọng các quyền tự do và cơ hội mà quyền công dân mang lại cho bạn. Đồng thời, chúng tôi hy vọng bạn trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng của bạn. Chính bằng cách tham gia vào cộng đồng của bạn, bạn thực sự trở thành một người Mỹ.

Rate this post

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi Ms Jane

  +84902062626

  08h00 - 20h00 hàng ngày (GMT+7)

  Zalo Green Visa

  Ngoài giờ hotline trên, Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới hoặc nhắn tin qua FB Messenger, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc kế tiếp.

  Similar Posts