Lịch chiếu khán 2022

Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2022

Nếu bạn có hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện F1, F2A, F2B, F3, F4 đang chờ để được xử lý visa, việc theo dõi lịch visa trở thành thói quen hàng tháng. Cảm giác chờ lịch đôi lúc hồi hộp, vui buồn lẫn lộn!

Theo dõi để làm gì? Trả lời: Để biết khi nào được bổ sung giấy tờ, phỏng vấn visa và đoàn tụ với người thân tại Mỹ.

Cần biết về lịch chiếu khán di dân Mỹ

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là gì?

Lịch chiếu khán di dân Mỹ là lịch xử lý hồ sơ đi Mỹ theo diện di dân, tức là đi định cư. Lịch chiếu khán, tiếng Anh là visa bulletin, trước đây chỉ có lịch phỏng vấn visa nhưng sau này Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa thêm lịch bổ sung hồ sơ để đương đơn dự tính thời gian chuẩn bị giấy tờ.

Vì thế nên lịch chiếu khán có 2 bảng:

Bảng A. Final Action dates for family-sponsored preferences case

Bảng A. Ngày hành động cuối cùng
Bảng A. Thường được gọi là lịch phỏng vấn, dùng để chốt tuổi CSPA

Dùng để theo dõi thời gian phỏng vấn dự kiến, nên thường được gọi là lịch phỏng vấn. Những hồ sơ nộp trước ngày ghi trên lịch này sẽ được xếp lịch phỏng vấn ở Lãnh sự Mỹ. Bảng này cũng được dùng để chốt tuổi CSPA cho con đi theo cha mẹ.

Bảng B. Dates for filing family-sponsored visa applications

Bảng B. Dùng để bổ sung giấy tờ

Dùng để theo dõi thời gian bổ sung hồ sơ, nên thường được gọi là lịch bổ sung hồ sơ. Những hồ sơ nộp trước ngày ghi trên lịch này được đóng tiền, bổ sung giấy tờ để chuẩn bị phỏng vấn.

Diện hồ sơ nào phải chờ theo lịch chiếu khán?

Theo luật Mỹ, những diện hồ sơ này bị giới hạn số lượng. Ai nộp trước được xử lý trước, ai nộp sau xếp hàng chờ. Những diện hồ sơ này phải chờ theo lịch chiếu khán:

Những diện hồ sơ này không bị giới hạn số lượng visa, không nằm trong lịch chiếu khán, gồm:

 • Diện CR1/IR1: Công dân Mỹ bảo lãnh vợ chồng
 • Diện IR2: Công dân Mỹ bảo lãnh con ruột hoặc con riêng của vợ
 • Diện IR5: Công dân Mỹ bảo lãnh mẹ
 • Diện K1: Công dân Mỹ bảo lãnh hôn thê

Lịch này được gọi là lịch chiếu khán, được công bố bởi Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 14 – 25 hàng tháng.

Cách đọc lịch chiếu khán di dân Mỹ như thế nào?

Bước 1. Xác định ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên (priority date, viết tắt PD) hay nói cách khác là ngày mà USCIS nhận được phong bì hồ sơ qua mail. Ngày ưu tiên cũng có thể xem như ngày nộp hồ sơ.

Ngày ưu tiên có thể tìm thấy trên biên nhận hồ sơ I-797C, giấy chấp thuận I-797 hoặc thư NVC tạo Case Number.

Bước 2. Xác định diện hồ sơ. Hồ sơ của bạn được bảo lãnh theo diện nào, F1, F2A, F2B, F3 hay F4?

Bước 3. Xem lịch chiếu khán. Mỗi tháng bạn cần xem lịch visa được công bố để biết diện hồ sơ mà bạn nộp đã đến đâu.

Bước 4. Tìm ngày theo diện hồ sơ. Tìm ngày tương ứng với diện hồ sơ.

Trên lịch visa có 2 bảng như đã đề cập ở phần trên. Để xem lịch đóng tiền, bổ sung giấy tờ thì dùng bảng B. Để xem lịch phỏng vấn, chốt tuổi CSPA của con đi cùng thì dùng bảng A.

Bước 5. So sánh ngày ưu tiên. So sánh ngày ưu tiên hồ sơ của bạn với ngày ưu tiên trên lịch công bố.

Nếu lịch vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ bạn thì thực hiện hành động tương ứng cho từng lịch.

Nếu lịch chưa tới ngày ưu tiên của hồ sơ bạn thì tiếp tục chờ và theo dõi lịch visa tháng tiếp theo.

OK, bạn đã hiểu lịch chiếu khán và cách xem như thế nào, lướt xuống dưới để xem lịch cụ thể từng tháng 2022.

Lịch chiếu khán năm 2022

1. Tháng 01/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 12/2021Tháng 01/2022Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 12/2021Tháng 01/2022Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/09/202101/10/2021Tăng 30 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 12/2021Tháng 01/2022Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

2. Tháng 02/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 01Tháng 02Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 01Tháng 02Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/10/202101/10/2021Tăng 0 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 01Tháng 02Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

3. Tháng 03/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 02Tháng 03Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 02Tháng 03Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/10/202101/12/2021Tăng 61 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

STTDiện visaTháng 02Tháng 03Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

4. Tháng 04/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 03Tháng 04Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 03Tháng 04Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/12/2021CHiện tại
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

5. Tháng 05/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 04Tháng 05Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACurrentCurrentCurrent
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 04Tháng 05Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2ACurrentCurrentCurrent
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Các diện đều Current.

6. Tháng 06/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 05Tháng 06Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACurrentCurrentCurrent
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 05Tháng 06Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2ACurrentCurrentCurrent
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

7. Tháng 07/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổi
F115/05/201601/07/2016Tăng 47 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201601/10/2016Tăng 9 ngày
F322/08/200901/10/2009Tăng 40 ngày
F401/10/200708/11/2007Tăng 38 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

8. Tháng 08/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 07Tháng 08Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

DiệnTháng 07Tháng 08Thay đổi
F101/07/201608/08/2016Tăng 38 ngày
F2ACCC
F2B01/10/201601/01/2017Tăng 92 ngày
F301/10/200908/11/2009Tăng 38 ngày
F408/11/200715/12/2007Tăng 37 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

9. Tháng 09/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 08Tháng 09Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 08Tháng 09Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

10. Tháng 10/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 09Tháng 10Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 09Tháng 10Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

11. Tháng 11/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 10Tháng 11Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Nhận xét: Lịch phỏng vấn tháng 11/2022 tiếp tục đứng yên, đây là tháng thứ 14 liên tục đứng yên.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 10Tháng 11Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

12. Tháng 12/2022

Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 11Tháng 12Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Nhận xét: Lịch phỏng vấn tháng 11/2022 tiếp tục đứng yên, đây là tháng thứ 14 liên tục đứng yên.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 11Tháng 12Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch bổ sung giấy tờ

Tất cả các diện đều current.

Tham gia nhóm Facebook

Bảo Lãnh Mỹ – Diện F1, F2A, F2B, F3, F4
Bảo Lãnh Vợ Chồng Mỹ: IR1, CR1, F2A, K1 ✅

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi Ms Jane

  +84902062626

  08h00 - 20h00 hàng ngày (GMT+7)

  Zalo Green Visa

  Ngoài giờ hotline trên, Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới hoặc nhắn tin qua FB Messenger, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc kế tiếp.

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  2 Comments
  oldest
  newest most voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Kiến quốc
  Kiến quốc
  1 year ago

  Làm ơn cho em hỏi hồ sơ của e diện F3, 2007 tới khi nào ms đc phỏng vấn ?