Lịch chiếu khán di dân 2024

Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2024

Nếu bạn có hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ đang đợi, chắc chắn bạn sẽ nôn nóng muốn biết hồ sơ bao giờ được phỏng vấn. Bằng cách theo dõi lịch visa, bạn sẽ dự đoán được hồ sơ của bản thân/gia đình khi nào được tiến hành bước xử lý tiếp theo.

Lịch phỏng vấn visa định cư Mỹ diện F1, F2A, F2B, F3, F4 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hàng tháng được Green Visa cập nhật ở đây để bạn theo dõi.

Mục lục

Cần biết về lịch visa bulletin

Lịch visa bulletin là gì?

Lịch visa bulletin là lịch cấp visa định cư Mỹ dành cho các diện ưu tiên. Những diện hồ sơ đi Mỹ được xếp vào loại ưu tiên như:

 • Diện F1: Con chưa kết hôn của công dân Mỹ
 • Diện F2A: Vợ và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của thường trú nhân
 • Diện F2B: Con chưa kết hôn trên 21 tuổi của thường trú nhân
 • Diện F3: Con đã kết hôn của công dân Mỹ
 • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Lịch visa bulletin gồm 2 phần:

 • Lịch phỏng vấn: A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES
 • Lịch mở hồ sơ: B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS

Lịch mở hồ sơ (Bảng B) luôn luôn chạy trước Lịch phỏng vấn (Bảng A). Có mở hồ sơ, hoàn tất giấy tờ trên hệ thống xong mới được xếp lịch phỏng vấn.

Vì sao có lịch visa bulletin?

Số lượng visa định cư Mỹ dành cho diện ưu tiên là con số giới hạn. Trong đó mỗi quốc gia không vượt quá 7% trong tổng số visa được cấp. Số lượng này đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt.

Do bị giới hạn số lượng nên ai nộp trước được xử lý trước (first come, first served). Đó là lý do lịch visa bulletin ra đời.

Lịch visa bulletin được công bố khi nào?

Hàng tháng, Bộ Ngoại giao Mỹ (DOS) chịu trách nhiệm công bố lịch visa bulletin. Lịch visa bulletin thường được công bố vào tuần thứ 2 – 3 hàng tháng. Thỉnh thoảng lịch này có thể công bố sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian trên.

Theo dõi lịch visa bulletin để làm gì?

Việc theo dõi lịch visa bulletin để biết hồ sơ khi nào được xử lý, hay nói cách khác để biết khi nào được đi Mỹ.

1. Lịch visa tháng 01/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 01/2024

DiệnTháng 12/2023Tháng 01/2024Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.8 năm
F2A08/02/201901/11/2019Tăng 266 ngày4.1 năm
F2B22/09/201501/10/2015Tăng 9 ngày8.1 năm
F308/01/200922/04/2009Tăng 104 ngày14.4 năm
F422/04/200722/05/2007Tăng 30 ngày16.3 năm
Lịch phỏng vấn visa tháng 01/2024

Giải thích:

 • Diện F1, đứng yên tại ngày 01/01/2015
 • Diện F2A, tăng 266 ngày, đến ngày 01/11/2019
 • Diện F2B, tăng 9 ngày, đến ngày 01/10/2015
 • Diện F3, tăng 104 ngày, đến ngày 22/04/2009
 • Diện F4, tăng 30 ngày, đến ngày 22/05/2007

Lịch mở hồ sơ tháng 01/2024

DiệnTháng 12/2023Tháng 01/2024Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm
Lịch mở hồ sơ tháng 01/2024

Giải thích:

 • Diện F1, đứng yên tại ngày 01/09/2007
 • Diện F2A, đứng yên tại ngày 01/09/2023
 • Diện F3, đứng yên tại ngày 01/03/2010
 • Diện F4, đứng yên tại ngày 01/03/2008

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 01/2024

Diện visaTháng 12/2023Tháng 01/2024Thay đổi
EB-1CC
EB-215/07/202201/11/2022Tăng 109 ngày
EB-301/12/202101/08/2022Tăng 243 ngày
Lao động khác01/08/202001/09/2020Tăng 31 ngày
EB-401/01/201915/05/2019Tăng 134 ngày
Lao động tôn giáoU15/05/2019#VALUE!
EB-5 chung (C5, T5, I5, R5)CC
EB-5 khu vực nông thôn (20%)CC
EB-5 khu vực thất nghiệp cao (10%)CC
EB-5 khu vực hạ tầng (2%)CC

Lịch mở hồ sơ tháng 01/2024

Diện visaTháng 12/2023Tháng 01/2024Thay đổi
EB-1CC
EB-201/01/202315/02/2023Tăng 45 ngày
EB-301/02/202301/02/2023Tăng 0 ngày
Lao động khác15/12/202015/12/2020Tăng 0 ngày
EB-401/03/201901/09/2019Tăng 184 ngày
Lao động tôn giáo01/03/201901/09/2019Tăng 184 ngày
EB-5 chung (C5, T5, I5, R5)CC
EB-5 khu vực nông thôn (20%)CC
EB-5 khu vực thất nghiệp cao (10%)CC
EB-5 khu vực hạ tầng (2%)CC

2. Lịch visa tháng 02/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 02/2024

DiệnTháng 01/2024Tháng 02/2024Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.8 năm
F2A01/11/201908/02/2020Tăng 99 ngày3.9 năm
F2B22/09/201501/10/2015Tăng 0 ngày8.1 năm
F308/01/200922/04/2009Tăng 0 ngày14.4 năm
F422/04/200722/05/2007Tăng 0 ngày16.3 năm
Lịch phỏng vấn visa tháng 02/2024

Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024

DiệnTháng 01/2024Tháng 02/2024Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm
Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 02/2024

Tất cả các diện đều current (có nghĩa là hồ sơ tới đâu xử lý tới đó)

Lịch mở hồ sơ tháng 02/2024

Tất cả các diện đều current (có nghĩa là hồ sơ tới đâu xử lý tới đó)

3. Lịch visa tháng 3/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 3/2024

DiệnTháng 2Tháng 3Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201508/02/2015Tăng 38 ngày8.7 năm
F2A08/02/202022/06/2020Tăng 135 ngày3.4 năm
F2B01/10/201522/11/2015Tăng 52 ngày7.9 năm
F322/04/200901/10/2009Tăng 162 ngày14 năm
F422/05/200708/06/2007Tăng 17 ngày16.3 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 3/2024

DiệnTháng 2Tháng 3Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 3/2024

Tất cả các diện đều current (có nghĩa là hồ sơ tới đâu xử lý tới đó)

Lịch mở hồ sơ tháng 3/2024

Tất cả các diện đều current (có nghĩa là hồ sơ tới đâu xử lý tới đó)

4. Lịch visa tháng 4/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 4/2024

Diện hồ sơTháng 3Tháng 4Thay đổiThời gian chờ
F108/02/201508/02/2015Tăng 0 ngày8.7 năm
F2A22/06/202008/09/2020Tăng 78 ngày3.2 năm
F2B22/11/201522/11/2015Tăng 0 ngày7.9 năm
F301/10/200901/10/2009Tăng 0 ngày14 năm
F408/06/200708/06/2007Tăng 0 ngày16.3 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 4/2024

Diện hồ sơTháng 3Tháng 4Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.6 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 4/2024

Tất cả các diện đều current

Lịch mở hồ sơ tháng 4/2024

Tất cả các diện đều current

5. Lịch visa tháng 5/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 5/2024

Diện hồ sơTháng 4Tháng 5Thay đổiThời gian chờ
F108/02/201508/07/2015Tăng 150 ngày8.3 năm
F2A08/09/202001/06/2021Tăng 266 ngày2.5 năm
F2B22/11/201501/04/2016Tăng 131 ngày7.6 năm
F301/10/200901/01/2010Tăng 92 ngày13.8 năm
F408/06/200722/07/2007Tăng 44 ngày16.2 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 5/2024

Diện hồ sơTháng 4Tháng 5Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/03/201001/06/2010Tăng 92 ngày13.3 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 5/2024

[Chờ cập nhật]

Lịch mở hồ sơ tháng 5/2024

[Chờ cập nhật]

6. Lịch visa tháng 6/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 6/2024

Diện hồ sơTháng 5Tháng 6Thay đổiThời gian chờ
F108/07/201508/07/2015Tăng 0 ngày8.3 năm
F2A01/06/202115/11/2021Tăng 167 ngày2 năm
F2B01/04/201601/04/2016Tăng 0 ngày7.6 năm
F301/01/201001/03/2010Tăng 59 ngày13.6 năm
F422/07/200722/07/2007Tăng 0 ngày16.2 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 6/2024

Diện hồ sơTháng 5Tháng 6Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0.3 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/06/201001/09/2010Tăng 92 ngày13.1 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 6/2024

[Chờ cập nhật]

Lịch mở hồ sơ tháng 6/2024

[Chờ cập nhật]

7. Lịch visa tháng 7/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 7/2024

Diện hồ sơTháng 6Tháng 7Thay đổiThời gian chờ
F108/07/201522/10/2015Tăng 106 ngày8 năm
F2A15/11/202115/11/2021Tăng 0 ngày2 năm
F2B01/04/201601/05/2016Tăng 30 ngày7.5 năm
F301/03/201001/04/2010Tăng 31 ngày13.5 năm
F422/07/200701/08/2007Tăng 10 ngày16.1 năm

Lịch mở hồ sơ tháng 7/2024

Diện hồ sơTháng 6Tháng 7Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2A01/09/202301/11/2023Tăng 61 ngày0.1 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.9 năm
F301/09/201001/10/2010Tăng 30 ngày13 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.6 năm

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 7/2024

[Chờ cập nhật]

Lịch mở hồ sơ tháng 7/2024

[Chờ cập nhật]

8. Lịch visa tháng 8/2024

A. Diện bảo lãnh

Lịch phỏng vấn visa tháng 8/2024

[Chờ cập nhật]

Lịch mở hồ sơ tháng 8/2024

[Chờ cập nhật]

B. Diện lao động

Lịch phỏng vấn visa tháng 8/2024

[Chờ cập nhật]

Lịch mở hồ sơ tháng 8/2024

[Chờ cập nhật]

4.9/5 - (8 bình chọn)

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi Ms Jane

  +84902062626

  08h00 - 20h00 hàng ngày (GMT+7)

  Zalo Green Visa

  Ngoài giờ hotline trên, Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới hoặc nhắn tin qua FB Messenger, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày làm việc kế tiếp.

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments