Lịch visa đi Mỹ

Lịch cấp visa định cư Mỹ 2021

Hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ như diện con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ (F1), con đã lập gia đình của công dân Mỹ (F3), anh chị em của công dân Mỹ (F4), vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân (F2A), con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân (F2B) phải chờ theo lịch visa hàng tháng.

Lịch này được công bố bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 hàng tháng. Lịch cấp visa định cư Mỹ 2021 được chúng tôi cập nhật tại bên dưới.

Tham gia nhóm giao lưu với F4 khác

Di trú Mỹ diện F4

Mục lục

Lịch visa tháng 1/2021

Lịch visa tháng 1/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

DiệnTháng 12/2020Tháng 1/2021Thay đổi
F115/09/201415/09/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B08/07/201508/07/2015Tăng 0 ngày
F315/06/200808/07/2008Tăng 23 ngày
F422/09/200608/10/2006Tăng 16 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

DiệnTháng 12/2020Tháng 1/2021Thay đổi
F122/07/201522/07/2015Tăng 0 ngày
F2A01/08/202001/08/2020Tăng 0 ngày
F2B01/05/201601/05/2016Tăng 0 ngày
F301/06/200901/06/2009Tăng 0 ngày
F415/09/200715/09/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 1/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/09/2017Tăng 14 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngU

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

Tất cả các diện đều ở trình trạng Current (Nộp vào xử lý ngay)

Lịch visa tháng 2/2021

Lịch visa tháng 2/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

DiệnTháng 1/2021Tháng 2/2021Thay đổi
F115/09/201415/09/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B08/07/201515/07/2015Tăng 7 ngày
F308/07/200815/07/2008Tăng 7 ngày
F408/10/200615/10/2006Tăng 7 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

DiệnTháng 1/2021Tháng 2/2021Thay đổi
F122/07/201508/08/2015Tăng 17 ngày
F2A01/08/202001/01/2021Tăng 153 ngày
F2B01/05/201622/05/2016Tăng 21 ngày
F301/06/200922/06/2009Tăng 21 ngày
F415/09/200701/10/2007Tăng 16 ngày

Lịch visa tháng 2/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp01/10/2017Tăng 16 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng01/10/2017Tăng 16 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

Tất cả các diện đều Current (xử lý ngay)

Lịch visa tháng 3/2021

Lịch visa tháng 3/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

DiệnTháng 2Tháng 3Thay đổi
F115/09/201422/09/2014Tăng 7 ngày
F2ACCHiện tại
F2B15/07/201522/07/2015Tăng 7 ngày
F315/07/200801/08/2008Tăng 17 ngày
F415/10/200622/10/2006Tăng 7 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

DiệnTháng 2Tháng 3Thay đổi
F108/08/201508/08/2015Tăng 0 ngày
F2A01/01/202101/02/2021Tăng 31 ngày
F2B22/05/201622/05/2016Tăng 0 ngày
F322/06/200922/06/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 3/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp22/10/2017Tăng 21 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng22/10/2017Tăng 21 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

Các diện đều Current.

Lịch visa tháng 4/2021

Lịch visa tháng 4/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

DiệnTháng 3Tháng 4Thay đổi
F122/09/201408/10/2014Tăng 16 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/07/201508/08/2015Tăng 17 ngày
F301/08/200808/08/2008Tăng 7 ngày
F422/10/200601/11/2006Tăng 10 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

DiệnTháng 3Tháng 4Thay đổi
F108/08/201515/09/2015Tăng 38 ngày
F2A01/02/202101/03/2021Tăng 28 ngày
F2B22/05/201615/06/2016Tăng 24 ngày
F322/06/200922/06/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

* Trong đó:

 • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
 • F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi
 • F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
 • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình
 • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em

Lịch visa tháng 4/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

STTTháng 3Tháng 4Thay đổi
EB-1CC
EB-2CC
EB-3CC
EB-3 (Lao động khác)CC
EB-4CC
EB-4 (Lao động tôn giáo)CC
EB-5 (C5 và T5)22/10/201715/12/2017Tăng 54 ngày
EB-5 (I5 và R5)22/10/201715/12/2017Tăng 54 ngày

* Chú thích:

 • EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia
 • EB-2: Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5 (C5 và T5): Đầu tư EB-5 trực tiếp thành lập doanh nghiệp
 • EB-5 (I5 và R5): Đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

Tất cả các diện đều Current.

Lịch visa tháng 5/2021

Lịch visa tháng 5/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

DiệnTháng 4Tháng 5Thay đổi
F108/10/201422/10/2014Tăng 14 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B08/08/201515/08/2015Tăng 7 ngày
F308/08/200822/08/2008Tăng 14 ngày
F401/11/200608/11/2006Tăng 7 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 5/2021

DiệnTháng 4Tháng 5Thay đổi
F115/09/201501/10/2015Tăng 16 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B15/06/201622/06/2016Tăng 7 ngày
F322/06/200922/06/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 5/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

STTDiện visaTháng 4Tháng 5Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/12/201715/02/2018Tăng 62 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/12/201715/02/2018Tăng 62 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 5/2021

Tất cả các diện điều current.

Lịch visa tháng 6/2021

Lịch visa tháng 6/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

DiệnTháng 5Tháng 6Thay đổi
F122/10/201401/11/2014Tăng 10 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B15/08/201522/08/2015Tăng 7 ngày
F322/08/200801/09/2008Tăng 10 ngày
F408/11/200608/12/2006Tăng 30 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 6/2021

DiệnTháng 5Tháng 6Thay đổi
F101/10/201501/03/2016Tăng 152 ngày
F2A01/04/202101/05/2021Tăng 30 ngày
F2B22/06/201615/08/2016Tăng 54 ngày
F322/06/200901/08/2009Tăng 40 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 6/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

STTDiện visaTháng 4Tháng 5Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/02/201815/04/2018Tăng 59 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/02/201815/04/2018Tăng 59 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 6/2021

Tất cả các diện đều Current.

Lịch visa tháng 7/2021

Lịch visa tháng 7/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổi
F101/11/201415/11/2014Tăng 14 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B22/08/201515/09/2015Tăng 24 ngày
F301/09/200801/11/2008Tăng 61 ngày
F408/12/200608/02/2007Tăng 62 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 7/2021

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổi
F101/03/201615/05/2016Tăng 75 ngày
F2A01/05/202101/06/2021Tăng 31 ngày
F2B15/08/201622/09/2016Tăng 38 ngày
F301/08/200922/08/2009Tăng 21 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 7/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

STTDiện visaTháng 6Tháng 7Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/04/201801/04/2020Tăng 717 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/04/2018U

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 7/2021

Tất cả các diện đều current.

Lịch visa tháng 8/2021

Lịch visa tháng 8/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

DiệnTháng 7Tháng 8Thay đổi
F115/11/201422/11/2014Tăng 7 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B15/09/201522/09/2015Tăng 7 ngày
F301/11/200808/11/2008Tăng 7 ngày
F408/02/200701/03/2007Tăng 21 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

DiệnTháng 7Tháng 8Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/06/202101/06/2021Tăng 0 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 8/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

STTDiện visaTháng 7Tháng 8Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp01/04/2020C
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

Tất cả các diện đều Current.

Lịch visa tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổi
F122/11/201401/12/2014Tăng 9 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F308/11/200822/11/2008Tăng 14 ngày
F401/03/200722/03/2007Tăng 21 ngày
Lịch visa tháng 9/2021

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/06/202101/06/2021Tăng 0 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày
Lịch bổ sung hồ sơ tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

STTDiện visaTháng 8Tháng 9Thay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaCC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiCC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngCC
Lao động khácCC
EB-4Di dân đặc biệtCC
Lao động tôn giáoCC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpCC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngUU

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

Tất cả các diện đều current.

Di trú Mỹ diện F4

Lịch visa tháng 10/2021

Lịch visa tháng 10/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 10/2021

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2A01/03/202101/04/2021Tăng 31 ngày
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 10/2021

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/06/202101/06/2021Tăng 0 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 11/2021

Lịch visa tháng 11/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ

DiệnTháng 10Tháng 11Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ hồ sơ tháng 11/2021

DiệnTháng 10Tháng 11Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/06/202101/06/2021Tăng 0 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 11/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Unavailable

Lịch bổ sung hồ sơ

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Current

Lịch visa tháng 12/2021

Lịch visa tháng 12/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

DiệnTháng 11Tháng 12Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 12/2021

DiệnTháng 11Tháng 12Thay đổi
F115/05/201615/05/2016Tăng 0 ngày
F2A01/06/202101/09/2021Tăng 92 ngày
F2B22/09/201622/09/2016Tăng 0 ngày
F322/08/200922/08/2009Tăng 0 ngày
F401/10/200701/10/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 12/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Unavailable

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 12/2021

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Current

Lịch visa bulletin là gì?

Lịch visa bulletin là lịch xử lý visa đi Mỹ hàng tháng do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Lịch này được dùng để theo dõi hồ sơ để biết khi nào được phỏng vấn visa tại Lãnh sự Mỹ và khi nào được bổ túc giấy tờ để làm 6 bước tại NVC.

Sở dĩ có lịch này vì số người nộp hồ sơ nhiều hơn số lượng visa được cấp, nên những người nộp sau đành phải chờ. Tất cả hồ sơ đi Mỹ sẽ theo trình tự ai nộp trước được xử lý trước, ai nộp sau được xử lý sau.

Ví dụ như diện anh chị em công dân Mỹ F4 được cấp 65,000 mỗi năm (không tính số visa diện F3 chưa sử dụng) mà số người nộp hồ sơ nhiều hơn 65,000 nên những người nộp sau phải chờ. Do nhiều hồ sơ nên diện F4 hiện nay phải chờ lâu. Diện F4 hiện nay người Việt Nam phải chờ 13 năm, người Ấn Độ chờ 15 năm, người Philippines chờ 18 năm, người Mexico 21 năm.

Lịch visa bulletin ảnh hưởng đến diện nào?

Lịch visa bulletin ảnh hưởng đến hồ sơ các diện bảo lãnh gia đình và lao động đầu tư

Bảo lãnh gia đình:

 • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện công ăn việc làm: các diện lao động tài năng, đầu tư EB5

Cách xem lịch visa bulletin

Hàng tháng vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 25 Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công bố lịch visa bulletin cho tháng tiếp theo tại đây. Lịch visa bulletin có 2 bảng: Bảng A và bảng B

 • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Bảng A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

Bảng A dùng để theo dõi những hồ sơ đã được complete ở NVC khi nào được gọi phỏng vấn. Bảng này cũng dùng để chốt ngày tính tuổi CSPA.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 22SEP06, nghĩa là ngày 22/09/2006.

Lịch phỏng vấn visa

Bảng B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS

Bảng B dùng để biết khi nào được bổ sung giấy tờ để hoàn tất 6 bước tại NVC. Bảng này cũng được dùng để nộp I-485 chuyển diện nếu người được bảo lãnh đang có mặt tại Mỹ.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 15SEP07, nghĩa là ngày 15/09/2007.

Lịch làm 6 bước bổ sung giấy tờ
Lịch bổ sung giấy tờ trước khi nhận thư mời phỏng vấn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về di trú Mỹ vui lòng liên lạc chúng tôi hoặc fanpage m.me/greenvisa.vn để được giải đáp.

  Quý vị cần tư vấn định cư? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được xem xét và phản hồi nhanh chóng.

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi hotline

  +84902062626

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  6 Comments
  oldest
  newest most voted
  Inline Feedbacks
  View all comments
  lan dang
  lan dang
  2 years ago

  xin chào.
  hồ sơ của tôi F2B ngày ưu tiên là 22/06/2016. ngày chấp thuận là 22/02/2021.
  Đến nay tôi liên hệ với NVC và gửi I797 cho họ, nhưng họ vẫn báo không nhận được giấy của tôi từ ÚCIS. vậy tôi nên làm gì. xin cảm ơn

  Trần trọng bình
  Trần trọng bình
  2 years ago

  Ngày nhận là ngày 16 tháng 9 năm 2010 , ngày ưu tiên là ngày 14 tháng 9 năm 2010 , ngày lưu ý là ngày 3 tháng 9 năm 2014 , theo diện F4 , vậy thì sẽ tính 13 năm từ 2010 hay 2014 vậy ạ . Xin cảm ơn

  Last edited 2 years ago by Trần trọng bình
  Mèo chuối
  Mèo chuối
  1 year ago

  xin chào! Cho mình hỏi.
  Hồ sơ của mình diện f3, 2 gia đình đã hoàn thành 6 bước thang 9/2020. Nhưng tháng 7/2021 đình người em bổ sung thêm thành viên mới. Xin hỏi gia đình người anh có được xét đi trước không hay phải đợi đi chung, và thời gian bao lâu nữa mới được phỏng vấn. Cảm ơn bạn rất nhiều!