Lịch visa đi Mỹ
05. Giai đoạn NVC diện F4 | 05. Giai đoạn NVC diện mẹ con | 06. Giai đoạn NVC diện vợ chồng

Lịch cấp visa định cư Mỹ 2021

Hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ như diện con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ (F1), con đã lập gia đình của công dân Mỹ (F3), anh chị em của công dân Mỹ (F4), vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân (F2A), con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân (F2B) phải chờ theo lịch visa hàng tháng.

Lịch này được công bố bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 hàng tháng. Lịch cấp visa định cư Mỹ 2021 được chúng tôi cập nhật tại bên dưới.

Mục lục

Lịch visa tháng 1/2021

Lịch visa tháng 1/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

DiệnTháng 12/2020Tháng 1/2021Thay đổi
F115/09/201415/09/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B08/07/201508/07/2015Tăng 0 ngày
F315/06/200808/07/2008Tăng 23 ngày
F422/09/200608/10/2006Tăng 16 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

DiệnTháng 12/2020Tháng 1/2021Thay đổi
F122/07/201522/07/2015Tăng 0 ngày
F2A01/08/202001/08/2020Tăng 0 ngày
F2B01/05/201601/05/2016Tăng 0 ngày
F301/06/200901/06/2009Tăng 0 ngày
F415/09/200715/09/2007Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 1/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/09/2017Tăng 14 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngU

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

Tất cả các diện đều ở trình trạng Current (Nộp vào xử lý ngay)

Lịch visa tháng 2/2021

Lịch visa tháng 2/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 2/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 3/2021

Lịch visa tháng 3/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 3/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 4/2021

Lịch visa tháng 4/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 4/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 5/2021

Lịch visa tháng 5/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 5/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 5/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 5/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 6/2021

Lịch visa tháng 6/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 6/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 6/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 6/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 7/2021

Lịch visa tháng 7/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 7/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 7/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 7/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 8/2021

Lịch visa tháng 8/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 8/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 9/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 10/2021

Lịch visa tháng 10/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 10/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 10/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 11/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 11/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 11/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 12/2021

Lịch visa tháng 12/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 12/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa tháng 12/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 12/2021

(Chờ cập nhật)

Lịch visa bulletin là gì?

Lịch visa bulletin là lịch xử lý visa đi Mỹ hàng tháng do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Lịch này được dùng để theo dõi hồ sơ để biết khi nào được phỏng vấn visa tại Lãnh sự Mỹ và khi nào được bổ túc giấy tờ để làm 6 bước tại NVC.

Sở dĩ có lịch này vì số người nộp hồ sơ nhiều hơn số lượng visa được cấp, nên những người nộp sau đành phải chờ. Tất cả hồ sơ đi Mỹ sẽ theo trình tự ai nộp trước được xử lý trước, ai nộp sau được xử lý sau.

Ví dụ như diện anh chị em công dân Mỹ F4 được cấp 65,000 mỗi năm (không tính số visa diện F3 chưa sử dụng) mà số người nộp hồ sơ nhiều hơn 65,000 nên những người nộp sau phải chờ. Do nhiều hồ sơ nên diện F4 hiện nay phải chờ lâu. Diện F4 hiện nay người Việt Nam phải chờ 13 năm, người Ấn Độ chờ 15 năm, người Philippines chờ 18 năm, người Mexico 21 năm.

Lịch visa bulletin ảnh hưởng đến diện nào?

Lịch visa bulletin ảnh hưởng đến hồ sơ các diện bảo lãnh gia đình và lao động đầu tư

Bảo lãnh gia đình:

  • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
  • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
  • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện công ăn việc làm: các diện lao động tài năng, đầu tư EB5

Cách xem lịch visa bulletin

Hàng tháng vào khoảng thời gian từ ngày 15 đến 25 Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công bố lịch visa bulletin cho tháng tiếp theo tại đây. Lịch visa bulletin có 2 bảng: Bảng A và bảng B

  • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
  • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
  • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
  • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Bảng A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

Bảng A dùng để theo dõi những hồ sơ đã được complete ở NVC khi nào được gọi phỏng vấn. Bảng này cũng dùng để chốt ngày tính tuổi CSPA.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 22SEP06, nghĩa là ngày 22/09/2006.

Lịch phỏng vấn visa

Bảng B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS

Bảng B dùng để biết khi nào được bổ sung giấy tờ để hoàn tất 6 bước tại NVC. Bảng này cũng được dùng để nộp I-485 chuyển diện nếu người được bảo lãnh đang có mặt tại Mỹ.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 15SEP07, nghĩa là ngày 15/09/2007.

Lịch làm 6 bước bổ sung giấy tờ
Lịch bổ sung giấy tờ trước khi nhận thư mời phỏng vấn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về di trú Mỹ vui lòng liên lạc chúng tôi hoặc fanpage m.me/greenvisa.vn để được giải đáp.

Quý vị có câu hỏi về định cư?

Để được giải đáp vui lòng nhấn nút gọi điện thoại, gửi câu hỏi hoặc Facebook Messenger bên dưới. Yêu cầu của Quý vị sẽ được xem xét và phản hồi nhanh chóng qua phương tiện mà Quý vị sử dụng để liên lạc với chúng tôi. Nếu sử dụng Zalo, Viber Quý vị cũng có thể kết bạn với chúng tôi bằng cách tìm kiếm số điện thoại.

Nếu sắp xếp được thời gian, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại văn phòng Di trú Green Visa - 199/24 Ba Tháng Hai, P.11, Q.10, Tp.HCM (Đối diện nhà hát Hòa Bình). Quý vị vui lòng đặt trước cuộc hẹn gặp trực tiếp. Xin cảm ơn!

Similar Posts

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments