Bạn muốn biết thêm?

Hoặc điền thông tin bên dưới.

Đang được bảo lãnh đi Mỹ các diện ưu tiên, Quý vị cần theo dõi lịch chiếu khán được công bố hàng tháng bởi Bộ Ngoại giao Mỹ. Việc theo dõi lịch để biết hồ sơ được xử lý đến đâu mà có sự chuẩn bị cho hồ sơ của mình.

Theo nhận xét của người viết bài này, lịch cấp visa hàng tháng Bắt đầu từ năm tài chính 2020,

 • F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
 • F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
 • F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Lịch chiếu khán visa di dân Mỹ năm 2019

Mục lục

Lịch chiếu khán tháng 01/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaXét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ15/07/2013Tăng 61 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân08/08/2014Tăng 0 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/11/2007Tăng 7 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ01/02/2007Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaXét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ15/03/2014Tăng 120 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/11/2019Tăng 31 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân08/04/2015Tăng 59 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/07/2008Tăng 61 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ22/07/2007Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia01/10/2018Tăng 78 ngày
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp08/12/2016Tăng 7 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngU

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

Tất cả các diện đều Current.

Lịch chiếu khán tháng 02/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/08/2013Tăng 38 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân22/08/2014Tăng 14 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ22/11/2007Tăng 7 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ01/07/2006Tăng -215 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

Ghi chú: Lịch visa tháng 02/2020 diện F4 lùi 215 ngày (~ 31 tuần)

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/03/2014Tăng 7 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/12/2019Tăng 30 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân22/04/2015Tăng 14 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ22/07/2008Tăng 7 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ22/07/2007Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia01/12/2018Tăng 61 ngày
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/12/2016Tăng 7 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/12/2016

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

Tất cả các diện đều Current (Nộp hồ sơ vào xét ngay) ngoại trừ EB3 ngày 01/01/2019.

Lịch chiếu khán tháng 03/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ08/10/2013Tăng 47 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân15/09/2014Tăng 24 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/12/2007Tăng 23 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ01/07/2006Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ08/06/2014Tăng 78 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/01/2020Tăng 31 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân15/05/2015Tăng 23 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/08/2008Tăng 24 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ22/07/2007Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia01/03/2019Tăng 90 ngày
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/01/2017Giảm 1.143 ngày
Lao động khác01/01/2017Giảm 1.143 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/01/2017Tăng 31 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/01/2017Tăng 31 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

Các diện đều Current, trừ EB-3 có ngày ưu tiên 01/01/2019.

Lịch chiếu khán tháng 04/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ01/01/2014Tăng 85 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân01/11/2014Tăng 47 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ01/02/2008Tăng 48 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ01/07/2006Tăng 0 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ01/09/2014Tăng 85 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/02/2020Tăng 31 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân01/07/2015Tăng 47 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ01/10/2008Tăng 47 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ25/07/2007Tăng 3 ngày

* Định dạng: dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm)

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia01/06/2019Tăng 92 ngày
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/01/2017Tăng 0 ngày
Lao động khác01/01/2017Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp08/02/2017Tăng 24 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng08/02/2017Tăng 24 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/01/2019Tăng 0 ngày
Lao động khác01/01/2019Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC

Lịch chiếu khán tháng 05/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/03/2014Tăng 80 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân15/01/2015Tăng 75 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/03/2008Tăng 43 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ22/07/2006Tăng 21 ngày
Lịch phỏng vấn cấp visa tháng 05/2020

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/11/2014Tăng 82 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/03/2020Tăng 29 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân22/09/2015Tăng 83 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/12/2008Tăng 75 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ28/07/2007Tăng 3 ngày
Lịch bổ sung hồ sơ tháng 05/2020

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/01/2017Tăng 0 ngày
Lao động khác01/01/2017Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp01/04/2017Tăng 52 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng01/04/2017Tăng 52 ngày
Lịch phỏng vấn cấp visa tháng 05/2020

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2019Tăng 90 ngày
Lao động khác01/04/2019Tăng 90 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC
Lịch bổ sung hồ sơ tháng 05/2020

Lịch chiếu khán tháng 06/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/05/2014Tăng 61 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân15/03/2015Tăng 59 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/04/2008Tăng 31 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ08/08/2006Tăng 17 ngày
Lịch phỏng vấn visa tháng 6/2020

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ15/02/2015Tăng 85 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/05/2020Tăng 61 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân01/12/2015Tăng 70 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/03/2009Tăng 90 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ31/07/2007Tăng 3 ngày
Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 6/2020

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng08/11/2017Tăng 311 ngày
Lao động khác08/11/2017Tăng 311 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp22/04/2017Tăng 21 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng22/04/2017Tăng 21 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2019Tăng 0 ngày
Lao động khác01/04/2019Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC

Lịch chiếu khán tháng 07/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ08/07/2014Tăng 47 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân01/05/2015Tăng 47 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ08/05/2008Tăng 23 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ22/08/2006Tăng 14 ngày
Lịch phỏng vấn visa bảo lãnh đi Mỹ tháng 7/2020

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ22/04/2015Tăng 66 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/06/2020Tăng 31 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân01/02/2016Tăng 62 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ15/04/2009Tăng 31 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ15/08/2007Tăng 15 ngày
Lịch hoàn tất hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ tháng 7/2020

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

DiệnDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng15/04/2018Tăng 158 ngày
Lao động khác15/04/2018Tăng 158 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp15/05/2017Tăng 23 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng15/05/2017Tăng 23 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2019Tăng 0 ngày
Lao động khác01/04/2019Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC

Lịch chiếu khán tháng 08/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa tháng 8/2020

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ15/08/2014Tăng 38 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhânCHiện tại
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân08/06/2015Tăng 38 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ01/06/2008Tăng 24 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ08/09/2006Tăng 17 ngày

Lưu ý: Hiện nay các diện ưu tiên F vẫn xử lý hồ sơ tại NVC bình thường tuy nhiên chưa có lịch phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ. Quý vị nên theo dõi thông báo mới về tình hình phỏng vấn vào cuối năm 2020.

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2020

STTDiện visaĐang xét đếnThay đổi
F1Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ08/06/2015Tăng 47 ngày
F2AVợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân01/07/2020Tăng 30 ngày
F2BCon độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân15/03/2016Tăng 43 ngày
F3Con đã lập gia đình của công dân Mỹ08/05/2009Tăng 23 ngày
F4Anh chị em của công dân Mỹ01/09/2007Tăng 17 ngày

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2019Tăng 351 ngày
Lao động khác01/04/2019Tăng 351 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp22/07/2017Tăng 68 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng22/07/2017Tăng 68 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2020Tăng 366 ngày
Lao động khác01/04/2020Tăng 366 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC

Lịch chiếu khán tháng 09/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổi
F115/08/201415/09/2014Tăng 31 ngày
F2ACCTăng 30 ngày
F2B08/06/201508/07/2015Tăng 30 ngày
F301/06/200815/06/2008Tăng 14 ngày
F408/09/200622/09/2006Tăng 14 ngày

Trong đó:

 • F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
 • F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
 • F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổi
F108/06/201522/07/2015Tăng 44 ngày
F2A01/07/202001/08/2020Tăng 31 ngày
F2B15/03/201601/05/2016Tăng 47 ngày
F308/05/200901/06/2009Tăng 24 ngày
F401/09/200715/09/2007Tăng 14 ngày

Trong đó:

 • F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
 • F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
 • F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

VisaChú thíchViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2019Tăng 0 ngày
Lao động khác01/04/2019Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp01/08/2017Tăng 10 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùng01/08/2017Tăng 10 ngày

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

VisaChú thíchViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng01/04/2020Tăng 0 ngày
Lao động khác01/04/2020Tăng 0 ngày
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoC
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếpC
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngC

Lịch chiếu khán tháng 10/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổi
F115/09/201415/09/2014Tăng 0 ngày
F2ACCHiện tại
F2B08/07/201508/07/2015Tăng 0 ngày
F315/06/200815/06/2008Tăng 0 ngày
F422/09/200622/09/2006Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn visa tháng 10/2020 đứng yên

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổi
F122/07/201522/07/2015Tăng 0 ngày
F2A01/08/202001/08/2020Tăng 0 ngày
F2B01/05/201601/05/2016Tăng 0 ngày
F301/06/200901/06/2009Tăng 0 ngày
F415/09/200715/09/2007Tăng 0 ngày
Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 10/2020 đứng yên

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

STTDiện visaViệt NamThay đổi
EB-1Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc giaC
EB-2Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trộiC
EB-3Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năngC
Lao động khácC
EB-4Di dân đặc biệtC
Lao động tôn giáoU
EB-5 (C5 và T5)Đầu tư đầu tư trực tiếp01/08/2017Tăng 0 ngày
EB-5 (I5 và R5)Đầu tư qua trung tâm vùngU
Lịch phỏng vấn EB-5 tháng 10/2020 đứng yên.

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

Tất cả các diện đều Current.

Lịch chiếu khán tháng 11/2020

1. Diện đoàn tụ gia đình

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

(Chờ cập nhật)

Dự đoán của Bộ Ngoại giao Mỹ tháng tới.

 • F1:  Tăng đến 3 tuần
 • F2A: Current
 • F2B: Tăng đến 3 tuần
 • F3:  Tăng đến 2 tuần
 • F4:  Tăng đến 1 tuần

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

(Chờ cập nhật)

2. Diện lao động đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn cấp visa

(Chờ cập nhật)

Bảng B. Lịch hoàn tất hồ sơ

(Chờ cập nhật)

Hỗ trợ thông tin và tư vấn hồ sơ định cư

Để biết thêm các thông tin chi tiết và hỗ trợ làm hồ sơ nhanh chóng, an toàn, hiệu quả Quý vị vui lòng điền thông tin qua form https://www.greenvisa.vn/form/. Việc gửi form sẽ giúp chúng tôi có thời gian xem kĩ hồ sơ và tư vấn tốt nhất cho mỗi trường hợp. Sau khi nắm được thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với Quý vị qua email, điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Green Visa bằng cách gọi điện, chat, Viber, Zalo qua số điện thoại hotline của chúng tôi bên dưới.

Bộ phận hỗ trợ thông tin sẽ giải đáp ngay tức thì và chuyển tiếp cho Bộ phận xử lý hồ sơ theo diện mà quý vị quan tâm khi cần thiết. Trường hợp sắp xếp được thời gian cám ơn Quý vị đặt cuộc hẹn tại 199/24 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM (Đối diện nhà hát Hòa Bình).

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen trung Truc
Nguyen trung Truc
4 months ago

Con tren 21 tuoi doc than F2B, nop don bao lanh di My thang 3/2018
Vay toi muon hoi chung nso moi duoc phong van?
Xin cam on,

Kim cao
Kim cao
1 month ago

chao Anh xin Anh cho hoi me em bao lanh cho chi cua em dien F2B ngay 15/01/2015 ho so hoan tat dang o NVC vay cho nao lau moi duoc phong van . Cam on Anh

phuong truc
phuong truc
1 month ago

cho em hỏi Đơn DS-260 là để làm gì?

Nguyễn Phước quý dũng
Nguyễn Phước quý dũng
3 days ago

Em đi diện f4 thủ tuc đa song mà bi linh cấm giờ phải làm sao

Nguyễn văn Phú
Nguyễn văn Phú
2 hours ago

Chào em:Làm ơn cho anh hỏi thăm hồ sơ định cư F4 của g/đ anh ngày ưu tiên 27/10/2006—ngày chấp nhận 19/10/2009—ngày sinh của đứa trẻ 14/03/1996—ngày visa đáo hạn lần đầu 17/09/2019 hoàn tất hồ sơ sáu bước 27/01/2020 của Thư thông báo email NVC vậy cho anh hỏi thăm đứa trẻ ăn theo có được khoá tuổi và đủ đều kiện đi theo không ạ,tiền đóng vísa và DS260 anh đã hoàn tất từ tháng 08/2019 rồi,do phải bổ sung icom Tax Transcripts của người bảo lãnh nên mới kéo dài đến tháng 01/2020 mới hoàn tất sáu… Read more »

Green Visa mang đến dịch vụ chất lượng cao

Đặt lịch hẹn