Visa thăm thân Mỹ

Giấy xanh bổ túc hồ sơ bảo lãnh vợ sang Mỹ

Có không ít trường hợp phỏng vấn visa Mỹ diện vợ chồng nhận được giấy xanh từ chối yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nếu chẳng may Quý vị rơi vào trường hợp này, hãy bình tĩnh, giấy xanh chưa phải là dấu chấm hết cho đoàn tụ vợ chồng!

Lúc phỏng vấn, người được bảo lãnh không chứng minh được mối quan hệ thật qua những bằng chứng đã trình bày thường bị cấp giấy xanh bổ túc hồ sơ. Cả hai phải làm tường trình để chứng minh mối quan hệ. Nếu tường trình không chặt chẽ dễ bị từ chối, thậm chí bị điều tra, hồ sơ sẽ được trả về Sở Di Trú.

Còn bổ sung nghĩa là còn cơ hội! Bài viết này Green Visa mách Quý vị cách bổ túc hồ sơ khắc phục giấy xanh.

>> Xem thêm: Phỏng vấn bị giấy xanh phải bổ sung, khắc phục như thế nào?

>> Xem thêm: Nhận giấy xanh sau phỏng vấn định cư Mỹ

Những trường hợp vợ chồng dễ bị giấy xanh

Tất cả các diện bảo lãnh vợ chồng đều có nguy cơ nhận giấy xanh sau phỏng vấn. Trong đó những trường hợp dưới đây có khả năng nhận giấy xanh cao hơn:

Trường hợp 1. Công dân Mỹ bảo lãnh hôn phu hôn thê (diện fiancé K1). Diện này rất dễ nhận giấy xanh khi phỏng vấn bởi hai bên đương sự chưa có bất kỳ ràng buộc pháp luật nào.

Trường hợp 2. Công dân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng, hai người kết hôn chưa đủ 2 năm tính đến thời điểm mở hồ sơ bảo lãnh, diện CR1. Diện này cũng dễ bị nghi ngờ khi thời gian sống chung ngắn, do hai bên lại xa cách nhau nữa vòng trái đất.

Trường hợp 3. Thường trú nhân Mỹ bảo lãnh vợ/chồng, hai người kết hôn chưa đủ 2 năm tính đến thời điểm mở hồ sơ bảo lãnh, diện F2A. Trường hợp này tương tự như trường hợp 2.

Giai đoạn nào bị giấy xanh?

Hồ sơ của tất cả diện bảo lãnh đi Mỹ lần lượt được xử lý thông qua Sở Di trú Mỹ (USCIS) >> Trung tâm Chiếu kháng Quốc gia (NVC) >> Lãnh sự quán Mỹ.

Lãnh sự quán là nơi cuối cùng phỏng vấn xem xét đương đơn có đủ điều kiện được cấp visa hay không. Trong trường hợp đủ điều kiện đương đơn sẽ được cấp visa, ngược lại đương đơn nhận được giấy xanh bổ túc yêu cầu bổ sung tường trình.

Sau khi bổ sung xong, nếu được chấp thuận người được bảo lãnh sẽ được cấp visa. Trong trường hợp ngược lại, sẽ nhận giấy xanh lần 2, giấy xanh chờ đợi, không cần phải làm gì thêm. Khi nhận giấy xanh lần 2, Quý vị hãy chuẩn bị tinh thần có khả năng hồ sơ bị điều tra.

Nguyên nhân bị giấy xanh diện vợ chồng

Có rất nhiều nguyên nhân bị giấy xanh sau phỏng vấn Mỹ. Ở đây chúng tôi bỏ qua các nguyên nhân dễ khắc phục như chưa khám sức khỏe, sức khỏe có vấn đề, tài chính người bảo lãnh không đủ,…

Bị giấy xanh phổ biến nhất rơi vào trường hợp chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Thường nhận giấy xanh do những nguyên nhân sau đây:

 • Hồ sơ chuẩn bị sơ xài ở giai đoạn Sở Di trú.
 • Bằng chứng không đầy đủ, không được trình bày theo trình tự hợp lý.
 • Bằng chứng đầy đủ nhưng không đúng trọng tâm theo đánh giá của viên chức Lãnh sự quán.
 • Bằng chứng đầy đủ nhưng mất giá trị do cách trình bày hoặc chỉ nộp khi đi phỏng vấn, viên chức Lãnh sự không đủ thời gian để xem xét.
 • Những trường hồ sơ dễ nghi ngờ như quen nhau 3 tháng, đăng ký kết hôn ngay lần đầu, ly hôn quá gần, trước đi Mỹ nhờ vợ/ chồng bảo lãnh…

Vậy nội dung giấy xanh bổ sung hồ sơ diện vợ chồng gồm những gì?

Nội dung giấy xanh bổ túc hồ sơ

Thông thường diện bảo lãnh hôn phu/hôn thê/vợ/chồng hay nhận giấy xanh bổ túc bao gồm 8 mục “huyền thoại”. Đó là:

1. PETITIONER: In a signed statement, please provide the full name, current address, current home landline telephone number, and date and place of birth of your ex-spouse(s). If applicable, please provide the same iníormation regarding the biological mother(s)/father(s) of your children. Please provide evidence of his or her current address. Also, if applicable, please indicate when your ex-spouse(s) immigrated to the United States. Did he or she immigrate with you? Did someone sponsor him or her? If so, what is the sponsor’s name? Did he or she come to the United States as a refugee? íf so, please indicate when he or she left Vietnam, through what camp he or she immigrated.

*** NGƯỜI BẢO LÃNH: Vui lòng cung cấp một bản tường trình có ký tên liệt kê đầy đủ họ tên, địa chỉ hiện tại, số điện thoại hiện tại số nhà, ngày tháng năm sinh, và nơi sinh của những người vợ hoặc chồng cũ. Nếu có thể, vui lòng cung cấp những thông tin như trên cho mẹ ruột hoặc cha ruột của các con của quý vị. Cung cấp bằng chứng về nơi ở hiện tại của những người đó. Ngoài ra nếu có thể, nêu rõ năm nhập cư vào Hoa Kỳ của vợ hoặc chồng cũ, Vợ hoặc chồng cũ có nhập cư cùng lúc với quý vị không? Ai bảo lãnh? Họ tên người bảo lãnh? Nếu vượt biên sang Hoa Kỳ, vui lòng nêu rõ thời gian rời Việt Nam và trại tỵ nạn đã ở.

2. BENEFICIARY: In a signed statement, please provide the full name, current address, current home landline telephone number, and date and place of birth of your ex-spouse(s). Please provide evidence of his or her current address. NOTE: ALL STATEMENTS MUST BE IN ENGLISH.

*** NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH: Vui lòng cung cấp một bản tường trình có ký tên liệt kê đầy đủ tên, địa chỉ hiện tại, số điện thoại hiện tại ở nhà, ngày tháng năm sinh, nơi sinh của những người vợ hoặc chồng cũ. Vui lòng cung cấp bằng chứng về nơi ở hiện tại của những người đó. LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC BẢN TƯỜNG TRÌNH PHẢI ĐƯỢC VIẾT BẰNG TIẾNG ANH.

3. PETITIONER: Please provide us with proof of purchase of the airline tickets you used to visit Vietnam. If the tickets were purchased with a credit card, please provide a copy of statements showing who purchased your airline tickets to Vietnam (copies of statements are available from credit card companies). Each statement needs to clearly indicate the name to which the credit card is issued, the purchase date and the cost of purchase. If tickets were purchased with cash, please provide us the bank statements of the withdrawals and include copies of the three months prior to and immediately following the purchase. Submit for all trips to Vietnam that you visited your fiance(e)/spouse. We do NOT want the receipt you were given by the travel agency. Submit a letter of explanation if you are unable to prọvide this documentation.

*** NGƯỜI BẢO LÃNH: Vui lòng cung cấp cho chúng tôi bằng chứng việc mua vé máy bay mà quý vị đã sử dụng để về Việt Nam. Nếu vé được mua bằng thẻ tín dụng, vui lòng cung cấp bản sao kê chỉ ra ai đã mua vé máy bay về Việt Nam (bản sao kê có sẵn tại công ty thẻ tín dụng). Mỗi bản sao kê cần ghi rõ tên của người được cấp thẻ tín dụng, ngày tháng và số tiền đã được thanh toán. Nếu vé được mua bằng tiền mặt, vui lòng cung cấp bản sao kê ngân hàng chứng minh việc giao dịch rút tiền mặt này và đính kèm bản sao kê cả ba tháng trước và sau khi mua vé máy bay. Bổ túc chứng từ này cho tất cả các chuyến mà quý vị về Việt Nam thăm hôn thê/hôn phu/vợ/chồng của quý vị. Chúng tôi KHÔNG chấp nhận biên nhận của đại lý vé. Vui lòng cung cấp một tờ tường trình nếu quý vị không thể cung cấp những chứng từ này.

4. Based on the information ascertained through the Visa interview and through documentary materials, consular officers do not believe that there is a bona íĩde fiance(e) or spousal relationship between Petitioner and Beneííciary. If you haye any other evidence to present which would convince a reasonable person that the relationship exists for a reason other than immigration, please submit it. Please label and itemize all materials submitted.

*** Dựa vào những thông tin cung cấp trong buổi phỏng vấn và thông qua các chứng từ, viên chức lãnh sự không tin mối quan hệ giữa người bảo lãnh và đương đơn là mối quan hệ hôn thê, hôn phu hoặc vợ chồng thật. Nếu quý vị có thêm bất cứ bằng chứng thuyết phục nào có thể chứng minh mối quan hệ tồn tại thực sự ngoài mục đích nhập cư, xin vui lòng bổ túc. Xin đề tên và ghi rõ từng mục những giấy tờ đã nộp.

5. BENEFICIARY: In a signed statement please list all of your relatives in the United States. Please include their full American and Vietnamese names, dates of birth, their relationship to you, and their current addresses and telephone numbers (home landline number, work and cell) with evidence of residence at that address (such as utility bills and/or driver’s license copies). NOTE: ALL STATEMENTS MUST BE IN ENGLISH.

*** NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH: Trong bản tường trình có ký tên, vui lòng cung cấp bản liệt kê tên tất cả những người bà con họ hàng ở Mỹ. Vui lòng cung cấp đầy đủ tên Mỹ và tên Việt Nam, ngày tháng năm sinh của những người đó, mối quan hệ với quý vị, địa chỉ hiện tại và số điện thoại (số điện thoại bàn ở nhà, nơi làm việc và số cầm tay) đính kèm bằng chứng về nơi ở tại địa chỉ đó (chẳng hạn như các hóa đơn dịch vụ và/hoặc bản sao giấy phép lái xe). LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC BẢN TƯỜNG TRÌNH PHẢI ĐƯỢC VIẾT BẰNG TIẾNG ANH.

6. PETITIONER and BENEFICIARY: Please download, print and fill out the Family Relationships Form on the Consulate’s website at https://vn.usembassy.gov/family-tree/. Please complete the Form according to the instructions, and sign and date it before submitting it.

*** NGƯỜI BẢO LÃNH và NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH: Vui lòng tải về và in mẫu Lý Lịch Gia Đình trên trang web của Lãnh sự quán tại https://vn.usembassy.gov/family-tree/. Vui lòng hoàn tất mẫu đơn theo hướng dẫn, ký tên và ghi rõ ngày tháng trước khi nộp.

7. PETITIONER: In a signed statement, please provide a detailed chronology (timeline) of your relationship. Please explain clearly when and how you tlrst met, how you were introduced and when you began corresponding with each other, when you felt your relationship became serious, date and circumstances of marriage proposal (location, time, place, situation, setting, etc…). If a íriend or relative arranged the meeting, provide the name of the individual who did the matchmaking and their cuưent contact information. Also, provide a statement from that individuai indicating how they know the Petitioner and Beneficiary. If the Petitioner was paid by the matchmaker, indicate how much money was exchanged. Did spouse or fiance(e) propose in person or by phone? Where were you when he or she proposed (give exact location)? Did you accept immediately or ask for time to think about it? If he or she did not officialy propose, when did you first discuss marriage? How many trips did you make to Vietnam to visit your spouse or fíance(e)? How many times have you seen him or her in total? How long did you stay each visit? Please give as many details as possible. NOTE: ALL STATEMENTS MUST BE IN ENGLISH.

*** NGƯỜI BẢO LÃNH: Vui lòng cung cấp tờ tường trình đã được ký tên ghi rõ chi tiết theo trình tự thời gian mối quan hệ của quý vị với đương đơn. Xin giải thích hai người gặp nhau lần đầu tiên khi nào và như thế nào, quý vị đã được giới thiệu quen biết ra sao và khi nào bắt đầu liên lạc với nhau. Khi nào có tình cảm thực sự với nhau, ngày và tình huống khi ngỏ lời cầu hôn (địa điểm, thời gian, nơi chốn, sự sắp đặt v.v..). Nếu bạn bè hoặc thân nhân sắp xếp cho hai người quen biết, xin cung cấp tên người mai môi và thông tin liên lạc hiện tại của người đó, đồng thời kèm theo một bản tường trình từ người mai mối giải thích làm sao họ quen biết đương đơn hay người bảo lãnh. Trường hợp người bảo lãnh được người giới thiệu trả tiền, xin nói rõ số tiền được trả là bao nhiêu. Người chồng/vợ/hôn phu/hôn thê của quý vị ngỏ lời trực tiếp hay qua điện thoại? quý vị đã ở đâu khi anh ấy hoặc cô ấy ngỏ lời (nêu rõ địa điểm chính xác)? quý vị chấp nhận ngay lập tức hay yêu cầu có thêm thời gian để suy nghĩ về lời cầu hôn? Nếu người đó không cầu hôn một cách chính thức, lần đầu tiên hai người thảo luận với nhau về hôn nhân là khi nào? quý vị đã trở về Việt Nam thăm vợ, chồng, hôn thê hoặc hôn phu bao nhiêu lần? Hai người đã gặp mặt nhau tổng cộng bao nhiêu lần? Mỗi chuyến về thăm quý vị ở lại trong bao lâu? Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết cụ thể càng tốt. LƯU Ý: TẤT CẢ CÁC BẢN TƯỜNG TRÌNH PHẢI ĐƯỢC VIẾT BẰNG TIẾNG ANH.

8. BENEFICIARY & PETITIONER: In a signed statement please provide the current physical address where you actually live and your e-mail address. *** NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH & NGƯỜI BẢO LÃNH: Vui lòng nộp bản tường trình có ký tên cung cấp địa chỉ nơi quý vị hiện đang cư ngụ (Địa chi nơi mà quý vị thực sự sinh sống và ăn ngủ tại đó) và địa chỉ email của quý vị.

Giấy xanh bổ sung
Giấy xanh bổ túc hồ sơ 8 mục huyền thoại

Hướng dẫn bổ túc hồ sơ bị giấy xanh

Bổ sung tường trình khắc phục giấy xanh thường yêu cầu được làm từ cả hai phía, người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Để việc bổ túc hồ sơ hiệu quả, vợ chồng cần bàn bạc thật kỹ và viết tường trình một cách chi tiết.

Bước 1. Đọc thật kỹ tất cả các yêu cầu của Lãnh sự quán. Vì chữ in trên giấy xanh khá nhỏ nên Quý vị cần bảo đảm không bỏ sót thông tin nào.

Bước 2. Liệt kê tất cả các yêu cầu của Lãnh sự quán ra giấy. Yêu cầu nào trước, liệt kê trước, yêu cầu nào sau liệt kê sau. Tải về và in ra giấy tất cả các mẫu đơn theo yêu cầu của Lãnh sự quán.

Bước 3. Chia việc cho từng người. Phần nào được Lãnh sự quán yêu cầu ở người bảo lãnh, phần nào do người được bảo lãnh bổ sung. Yêu cầu nào cả hai người bắt buộc phải làm.

Bước 4. Tiến hành viết giải trình bổ sung theo hướng dẫn. Nội dung giải trình có rất nhiều mục, càng chi tiết càng tốt.

 • Tường trình mối quan hệ với chồng/vợ cũ
 • Liệt kê gia phả 3 đời ông bà, cha mẹ, anh chị em,…
 • Tường trình về mối quan hệ với người bảo lãnh

Tường trình về mối quan hệ với người bảo lãnh là nội dung quan trọng nhất của giấy xanh bổ sung. Thông thường bạn nên viết tường trình theo trình tự thời gian (timeline).

Trong tường trình cần trả lời những câu hỏi như: Quen nhau khi nào? Làm sao quen nhau? Quen nhau qua hình thức nào? Duy trì mối quan hệ bằng cách nào? Gặp nhau lần đầu như thế nào?

Tất cả các thông tin tường trình nên rõ ràng, càng chi tiết về thời gian, địa điểm càng tốt. Trong tường trình có thể thêm những cảm xúc để tăng tính chân thật.

Bước 5. Đọc lại giải trình, chỉnh sửa những chỗ không hợp lý, trình bày nội dung in ra giấy và công chứng chữ ký. Người ở Mỹ nên viết bằng tiếng Anh để khỏi phải dịch thuật. Người ở Việt Nam có thể viết bằng tiếng Việt sau đó dịch sang tiếng Anh và công chứng chữ ký.

Bước 6. Đặt hẹn tại Lãnh sự quán và nộp giải trình bổ sung hồ sơ. Sau khi nộp hồ sơ bổ sung sẽ xảy ra những trường hợp sau:

1. Viên chức xem xét bổ sung ngay lúc đó, nếu hồ sơ bổ sung đầy đủ thuyết phục thì Quý vị sẽ được cấp visa.

2. Viên chức xem xét bổ sung cấp cho Quý vị giấy xanh lần 2 bảo Quý vị về nhà chờ và không cần cung cấp thêm bằng chứng gì nữa:

 • Xem xét lại hồ sơ bổ túc, nếu chấp thuận sẽ liên hệ với Quý vị.
 • Nếu bổ túc vẫn không thuyết phục Lãnh sự quán thì sẽ điều tra. Thời gian điều tra có thể từ 1 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn. Chừng nào có kết quả sẽ thông báo cho Quý vị. Trong trường hợp đậu, Quý vị sẽ được yêu cầu bổ sung lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe (nếu hết hạn).

Vì sao mối quan hệ thật nhưng vẫn rớt?

Những nguyên nhân mối quan hệ thật nhưng vẫn rớt visa.

 • Do Quý vị quá chủ quan vì mối quan hệ của Quý vị là thật nhưng không biết trả lời sau để chứng minh.
 • Do Quý vị nộp hồ sơ lúc đầu không đủ thuyết thục. Giai đoạn đầu tiên nộp hồ sơ – giai đoạn USCIS – được xem là giai đoạn quan trọng nhất trong suốt quá trình làm hồ sơ.
 • Do Quý vị đã làm hồ sơ giả, khai man hồ sơ hoặc khai không thống nhất với hồ sơ du học/ du lịch trước đây mục đích để được qua Mỹ.
 • Do Quý vị nghĩ có con chung đương nhiên sẽ đậu phỏng vấn.
 • Do Quý vị không hiểu hồ sơ bảo lãnh thật sự phải như thế nào, không phải điền vài tờ đơn là xong, cũng không phải nộp bằng chứng là xong.
 • Do Quý vị quá chủ quan nên quên để ý hết những điều nhỏ nhặt nhất của vợ/ chồng mình chẳng hạn như thói quen sinh hoạt, sở thích thích cá nhân.
 • Đặc biệt, vì Quý vị quá tự tin, hồ sơ thật không sợ rớt, nếu vậy thì phải biết chứng minh .

Dịch vụ khắc phục giấy xanh bổ sung sau phỏng vấn

Green Visa có nhiều kinh nghiệm xử lý hồ sơ bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ các diện, đặc biệt diện vợ chồng/ hôn phu hôn thê. Chúng tôi hiểu rõ hồ sơ của Quý vị yếu ở chỗ nào, mạnh ở chỗ nào, từ đó hướng dẫn Quý vị viết tường trình bổ sung khắc phục giấy xanh.

Lưu ý, Quý vị chỉ có một lần nhận giấy xanh bổ sung hồ sơ. Đừng để nhận giấy xanh lần 2, bởi vì nhận giấy xanh lần 2 rất có thể hồ sơ của Quý vị rơi vào trường hợp bị điều tra. Một khi bị điều tra, thời gian có kết quả rất lâu. Hơn nữa trong thời gian bị điều tra Quý vị sẽ sống trong cảm giác phập phồng, lo sợ.

  Quý vị cần tư vấn định cư? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được xem xét và phản hồi nhanh chóng.

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi hotline

  +84902062626

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments