Bổ sung giấy xanh R2A

Bổ sung giấy xanh R2A

Giấy xanh bổ sung 8 mục sau phỏng vấn đi Mỹ diện vợ chồng chưa phải là dấu chấm hết cho đoàn tụ. Chúng tôi hỗ trợ Quý vị khắc phục giấy xanh để lấy visa an toàn.

Đi Mỹ diện kết hôn

Đi Mỹ diện kết hôn

Visa CR1/IR1 dành cho vợ của công dân Mỹ. Visa F2A dành cho vợ của thường trú nhân Mỹ. Thẻ xanh sẽ được cấp sau khi những người này đặt chân lên nước Mỹ.

Chi phí bảo lãnh đi Mỹ

Chi phí bảo lãnh đi Mỹ

Chi phí bảo lãnh đi Mỹ là một trong những thứ mà người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh đi Mỹ định cư quan tâm. Có nhiều loại chi…