Thường trú nhân tái nhập cảnh vào Mỹ

Visa SB-1 dành cho thường trú nhân tái nhập cảnh vào Mỹ

Visa tái nhập cảnh SB-1

Visa SB-1 là gì?

Visa SB-1 là visa dành cho thường trú nhân đã ở ngoài nước Mỹ hơn 1 năm hoặc quá hạn 2 năm Re-entry Permit muốn nhập cảnh trở lại Mỹ và phục hồi trình trạng thường trú.

Lưu ý thường trú nhân nhập cảnh Mỹ với trình trạng tạm thời sẽ không được xin visa tái nhập cảnh nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và chưa nộp đơn xóa bỏ điều kiện (mẫu I-751 đối với diện kết hôn hoặc mẫu I-829 đối với diện đầu tư EB-5).

Điều kiện được cấp visa SB-1

 • Có thẻ xanh 10 năm hoặc 2 năm thỏa điều kiện.
 • Có bằng chứng ra khỏi nước Mỹ.
 • Có bằng chứng ràng buộc ở Mỹ và ý định trở về Mỹ.
 • Có lý do ở ngoài nước Mỹ bất khả kháng.

Quy trình visa SB-1

Thường trú nhân muốn xin visa SB-1 trước hết phải nộp đơn xin xem xét tư cách thường trú tại Lãnh sự quán Mỹ.

Các bước xem xét tư cách thường trú:

 • Bước 1: Đặt hẹn phỏng vấn
 • Bước 2: Đến Lãnh sự phỏng vấn theo lịch hẹn

Các giấy tờ cần phải cung cấp:

 • Đơn DS-117
 • Thẻ xanh (đơn I-551)
 • Re-entry permit (nếu có)

Bằng chứng hỗ trợ:

 • Bằng chứng về ngày rời Hoa Kỳ (Vé máy bay, con dấu trên hộ chiếu,…)
 • Bằng chứng về ràng buộc ở Hoa Kỳ và ý định trở về (Thuế, tài sản, gia đình, mối quan hệ xã hội ở Hoa Kỳ)
 • Bằng chứng lý do ở ngoài Hoa Kỳ bất khả kháng (Điều trị y tế, làm việc với công ty Mỹ,…)

Viên chức lãnh sự sẽ đánh giá xem liệu thường trú nhân có đủ điều kiện trở lại Hoa Kỳ hay không. Nếu đồng ý họ sẽ cấp giấy xanh OF-194 để thường trú nhân bổ túc hồ sơ làm visa.

Sau khi hội đủ điều kiện cấp visa SB-1, thường trú nhân tiến hành khám sức khỏe và chích ngừa, điền đơn DS-260, nộp đơn như trường hợp xin visa định cư lần đầu.

Giấy tờ cần phải bổ sung xin visa SB-1:

 • Khám sức khỏe & chích ngừa.
 • Xác nhận đơn DS-260.
 • Hộ chiếu.
 • 2 ảnh 5 x 5cm.
 • Giấy tờ dân sự cần mang theo khác (khai sinh, kết hôn, lý lịch tư pháp số 2,…).

Sau khi bổ sung giấy tờ, visa sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký trước đó. Thường trú nhân nhận visa, bay đến Mỹ phục hồi lại tư cách thường trú.

Hỗ trợ khách hàng

Giúp khách hàng lấy được visa SB-1 trở lại Mỹ dễ dàng

Hỏi đáp

Thường trú nhân được xem từ bỏ tư cách thường trú Mỹ khi:

 • Đã ở ngoài nước Mỹ quá 1 năm; hoặc
 • Đã quá hạn Re-entry Permit 2 năm

Thời gian xin visa SB-1 mất khoảng 1 tháng.

Các loại phí phải nộp cho chính phủ Mỹ và những nơi xử lý hồ sơ:

 • DS-117: $180
 • Khám sức khỏe: $275 (người lớn).
 • Chích ngừa: 2.000.000 VND
 • Lý lịch tư pháp số 2: 200.000 VND

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không xem Covid-19 là lý do bất khả kháng để lưu trú ở ngoài nước Mỹ quá hạn. Nếu Quý vị thường trú nhân ở trong thời hạn được phép, hãy mua vé máy bay trở lại Mỹ trước khi hết thời hạn. Nếu Quý vị thường trú nhân ở quá hạn nhưng muốn trở lại Mỹ, hãy liên hệ chúng tôi.

Quý vị được phép đi đến 2 năm với Re-entry Permit. Quý vị phải xin Re-entry Permit trước khi thực hiện chuyến đi. Re-entry Permit chỉ cấp 1 lần, không được gia hạn, không xin được khi ra khỏi nước Mỹ. Quý vị phải nộp đơn xin Re-entry Permit khi còn đang ở bên trong nước Mỹ.

Quý vị bị mất tư cách thường trú nhân. Để trở lại Mỹ, Quý vị phải bắt đầu quy trình được bảo lãnh lại từ đầu.