Gia hạn I-94

Gia hạn I-94

Bạn có thể nhập cảnh vào Mỹ với visa không định cư như du lịch, công tác, du học… Khi nhập cảnh Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ…